Torowisko w Zabrzu Zaborzu będzie zmodernizowane. Umowa podpisana

Dzisiaj (31 marca 2022 r.) Tramwaje Śląskie podpisały umowę z generalnym wykonawcą na modernizację ostatniego niewyremontowanego odcinka torowiska między centrum Zabrza a granicą z Rudą Śląską. To fragment wydzielonego torowiska, liczący 4 kilometry.

Nareszcie! Torowisko w Zabrzu Zaborzu będzie zmodernizowane. To dobra informacja, bo te 4 kilometry torów to ostatni fragment torowiska między centrum Zabrza a granicą z Rudą Śląską w złym stanie.

Remonty torów w Zabrzu

W ramach aktualnie realizowanego przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. projektu inwestycyjnego na terenie Zabrza do tej pory zakończone zostały 4 zadania:

  • wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i Religi,
  • na pograniczu Zabrza i Bytomia,
  • w ciągu ul. Bytomskiej w Biskupicach,
  • na pograniczu Zabrza i Gliwic.

Pod koniec listopada 2021 roku rozpoczęła się modernizacja torowiska w Mikulczycach, która postępuje zgodnie z planem, a niebawem wystartują prace w dzielnicy Zaborze.

Umowa na remont podpisana

W czwartek 31 marca 2022 r. w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie podpisano umowę na przebudowę infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od wjazdu na teren browaru (ul. Wolności 327) do granicy z Rudą Śląską (włącznie z przystankiem Ruda Śląska Klary). Generalnym wykonawcą prac jest – wybrana w drodze postępowania przetargowego – Firma NJN Damian Kłosek z Knurowa.

Zadanie podzielone jest na trzy odcinki, rozdzielone fragmentami torowisk przebudowanymi w ostatnim czasie przy okazji prowadzonych prac drogowych. Pierwszy przebudowywany odcinek rozpoczyna się przy wjeździe na teren browaru a kończy za peronem Zaborze Elektrociepłownia, na wysokości ul. Wolności 418. Drugi odcinek rozpoczyna się ok. 150 metrów przed skrzyżowaniem ul. Wolności z ul. Wyciska, na wysokości ul. Wolności 446, obejmuje tory szlakowe i pętlę Lompy kończąc się ok. 120 metrów za pętlą. Trzeci odcinek rozpoczyna się na wysokości posesji przy ul. Wolności 518 i biegnie do połączenia ze zmodernizowanym torowiskiem już po stronie Rudy Śląskiej, obejmując przystanek Ruda Śląska Klary. To w sumie ok. 8000 metrów toru pojedynczego (mtp), który poza przejazdami drogowymi i przejściami dla pieszych wybudowany zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych.

Likwidacja "wąskiego gardła"

To ważny szlak tramwajowy, którym kursują linie nr 1, 4 i 5, a odcinek, który przeznaczyliśmy do modernizacji, łączy fragmenty przebudowane już wcześniej. Do tego zlikwidujemy wąskie gardło, jakim jest dwustumetrowy odcinek jednotorowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rymera, gdzie wybudowana zostanie linia dwutorowa – zaznacza Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Dwutorowa linia tramwajowa biegnąca wzdłuż ul. Wolności w centrum Zabrza zmodernizowana została w 2015 roku, w ramach poprzedniego projektu inwestycyjnego spółki Tramwaje Śląskie. Ówczesna modernizacja objęła torowisko wbudowane w jezdnie ulic: Brysza, Lutra, plac Krakowski i Wolności, kończąc się przy wjeździe na teren browaru przy ul. Wolności, gdzie linia przechodzi na tor wydzielony.

Realizowaliśmy tę inwestycję w 2015 roku jako podwykonawca. Teraz będziemy mogli kontynuować te prace, tym razem już jednak jako generalny wykonawca – mówi Damian Kłosek, właściciel Firmy NJN.

Prace na torowisku potrwają 12 miesięcy

Zgodnie z zapisami umowy całość prac modernizacyjnych ma zostać wykonana w 12 miesięcy, czyli do 31 marca 2023 r. Prace mają być prowadzone przy maksymalnym możliwym utrzymaniu ruchu tramwajowego w systemie mijankowym. Wartość umowy wynosi niemal 39,9 mln zł netto (49 mln zł brutto). Inwestycja jest częścią „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.