mniejszości narodowe

Bridges g444df86e1 1920

Przybywa Ślązaków w Czechach. Pierwsze dane z czeskiego spisu ludności

O ponad 200 osób – w porównaniu z rokiem 2011 – wzrosła liczba obywateli Republiki Czeskiej, którzy zadeklarowali narodowość śląską podczas zeszłorocznego spisu ludności. Ślązaków w Czechach jest 12 451. Niemały odsetek stanowią w grupach narodowościowych Polacy.