Strony wciąż nie osiągnęły porozumienia. Spór zbiorowy w Oplu

Opel gliwice
Trwa spór zbiorowy pomiędzy związkami zawodowymi działającymi przy gliwickiej fabryce Opla a jej zarządem. Jak twierdzą związkowcy zarząd fabryki bez uzgodnień z reprezentacją załogi wprowadził sześciodniowy tydzień pracy dla kolejnych – po utrzymaniu ruchu – grup pracowniczych, co jest nie zgodne nie tylko z Regulaminem Pracy GMMP Gliwce ale i Kodeksem Pracy. Ostatnie spotkanie negocjacyjne odbyło się w miniony czwartek, trwało ponad 10 godzin i nie doprowadziło do wypracowania wspólnego stanowiska. Punktem spornym miał się okazać zapis wprowadzający dodatkową przerwę w pracy, na co nie zgodził się zarząd. Strony podpisały protokół rozbieżności, a to oznacza, że kolejna tura negocjacji odbędzie się już w obecności zewnętrznego mediatora. Osobę taką - o ile nie zrobią tego strony - wyznaczy Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na początku lipca trzy organizacje związkowe działające przy gliwickiej fabryce przygotowały apel do wicepremiera Janusza Piechocińskiego, który chciały mu wręczyć podczas wizyty przedstawiciela rządu w GMMP Gliwice. To jednak się nie udało, gdyż jak twierdzą związkowcy zarząd skutecznie chronił Piechocińskiego przed tym spotkaniem. Apel więc został do wicepremiera wysłany pocztą. Czytamy w nim m.in., że:
Oczywistym zaprzeczeniem tej ostatniej normy było wspomniane jednostronne wprowadzenie przez pracodawcę zmian do Regulaminu pracy GMMP – noszącego, w tym przypadku jak na ironię nazwę ,,Zasady zatrudniania i partnerstwa w GMMP” – mające miejsce z naruszeniem nie tylko przepisów Kodeksu pracy, ale również obowiązujących, przyjętych w grudniu 2013 przez partnerów społecznych, zasad uzgadniania zmian w Regulaminie Pracy GMMP. Przewidują one, że uzgodnienia te toczą się do momentu osiągnięcia porozumienia we wszystkich punktach będących przedmiotem uzgodnień, a tymczasem w przypadku zmian wprowadzonych jednostronnie przez zarząd GMMP Gliwice strony dialogu społecznego nie osiągnęły porozumienia w żadnym punkcie, zaś pracodawca nie zorganizował choćby jednego merytorycznego spotkania poświęconego uzgodnieniu zaproponowanych zmian! Jednoznacznie wskazuje to na fakt, że zarząd GMMP Gliwice nie miał nawet zamiaru przeprowadzenia – wymaganych przez Kodeks Pracy uzgodnień, których celem winno było osiągnięcie konsensusu.

czytaj więcej:

Opel gliwice

Czy gliwickiej fabryce Opla grozi strajk?

Piechociński w Gliwicach: to będzie rekordowy rok

C6382ecc548febcf9702b41806693739

Potwierdzamy: Wielki koncert na Pl. Krakowskim

Gliwice schronisko kot szuka wlasciciela

Kotka Yoko szuka nowego domu

Zrzut ekranu 2015 03 31 godz 12 03 49

Tydzień w Gliwicach 084

Zrzut ekranu 2015 03 30 godz 22 07 29

Tydzień w Gliwicach 052

Zrzut ekranu 2015 03 30 godz 12 45 11

Tydzień w Gliwicach 020