Spis jest obowiązkowy. Są już pierwsze wnioski o karę za odmowę

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy, a odmowa realizacji tego obowiązku zagrożona jest grzywną. W całym kraju złożono już blisko 80 wniosków o taką karę.

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 prowadzony będzie do końca września. Znalazły się w nim m.in. pytania o wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan cywilny, aktywność zawodową czy narodowość. Podstawową formą jest samospis internetowy, a jeżeli ktoś tego nie zrobił przyjdzie do niego lub zadzwoni rachmistrz spisowy. W takim wypadku respondent nie może odmówić rachmistrzowi i musi udzielić odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Co grozi za odmowę udziału w spisie powszechnym?

- W przypadku gdy respondent definitywnie odmawia realizacji obowiązku spisowego urzędy statystyczne w województwach przygotowują odpowiednie wnioski i składają zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia na policję. Dotychczas złożonych zostało blisko 80 wniosków. Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do przekazania policji – informuje Karolina Banaszek, rzecznik prasowy Prezesa GUS.

Odmowa udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań zagrożona jest karą grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Kara grozi także za przekazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym – to do 2 lat pozbawienia wolności.

czytaj więcej:

D58b452714c2b4589168f99f82630695

Ważna informacja dla mieszkańców!

D08911f3b25b4e41c0e278c4eeec3e11

ZDM: „Mamy wszystko pod kontrolą”

528b8eebeca881e9ab35bdfd4eb1e134

Wielcy małym czyli mądra adopcja

3404196404b104dfd8174ffd007ae845

Zniżki dla rodzin wielodzietnych! Odbierz kartę

C5c95158d44ee2ae390a3c3d6bd2e7f8

Odkryj moc kobiecej przedsiębiorczości!

100d07a0fc97eb3f4862be519eeaa9e7

Czas wypadków i kradzieży. Jak było w Gliwicach?

B7bf3486982e4cc43532e60a741155a7

Nie ma lipy? Miejsca parkingowe ważniejsze?