Sople i zalegający śnieg należy usuwać z dachu

Spadające z dachów nawisy śnieżne mogą poważnie zranić, a nawet zabić człowieka. Właściciel bądź zarządca, który nie [...]

Zima dachy

W związku z intensywnymi opadami śniegu policjanci przypominają właścicielom oraz administratorom budynków o obowiązku usuwania sopli i zalegającego śniegu z dachów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe oraz sportowe, a także magazyny. Spadające z dachów nawisy śnieżne mogą poważnie zranić, a nawet zabić człowieka.

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, musi liczyć się z konsekwencjami, a nawet z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu. Zgodnie z art. 91a. Prawa Budowlanego, kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Policjanci przypominają również o obowiązku odśnieżania chodnika i utrzymania czystości i porządku w rejonie nieruchomości. Zgodnie z art. 117 kodeku wykroczeń, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, ponosić może także odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze nieruchomości.

czytaj więcej:

Bezdomny Gliwice

Nie bądź obojętny wobec bezdomnych! Sprawdź jak...

109a7a076e79c89746d7f0e449855d83

Będą wysokie mandaty za nieodśnieżone auta

6d5bf4e07eae718f41e887df8cb394f7

Nie ma obowiązku zmiany opon na "zimówki"!

1757cee8d6c7f7381f45800772e011ea

Nowy dom w cztery dni. Jak to możliwe?

3541836a39af4e88d9c28f08c6d6b79f

Rada osiedla Stare Gliwice wywalczyła boisko....

70af693743df7ee9a48d4f66d86fe2ce

Politechnika Śląska będzie miała nowe Centrum...

1483d5fc21b6efae347a9bf42df7466b

Kierowca potrącił motorowerzystę i uciekł....