Sople i zalegający śnieg należy usuwać z dachu

Spadające z dachów nawisy śnieżne mogą poważnie zranić, a nawet zabić człowieka. Właściciel bądź zarządca, który nie [...]
Zima dachy

W związku z intensywnymi opadami śniegu policjanci przypominają właścicielom oraz administratorom budynków o obowiązku usuwania sopli i zalegającego śniegu z dachów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe oraz sportowe, a także magazyny. Spadające z dachów nawisy śnieżne mogą poważnie zranić, a nawet zabić człowieka.

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, musi liczyć się z konsekwencjami, a nawet z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu. Zgodnie z art. 91a. Prawa Budowlanego, kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Policjanci przypominają również o obowiązku odśnieżania chodnika i utrzymania czystości i porządku w rejonie nieruchomości. Zgodnie z art. 117 kodeku wykroczeń, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, ponosić może także odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze nieruchomości.

czytaj więcej:

Bezdomny Gliwice

Nie bądź obojętny wobec bezdomnych! Sprawdź jak...

109a7a076e79c89746d7f0e449855d83

Będą wysokie mandaty za nieodśnieżone auta

6d5bf4e07eae718f41e887df8cb394f7

Nie ma obowiązku zmiany opon na "zimówki"!

424a47d26101c371e8179dbd651fddc0

30 tys. strat! Złodziej wpadł przez aukcję

271fec0ea09281bfe067f8ddbe3d041e

Najlepsza przestrzeń publiczna. Docenili Gliwice!

Ad0145173c00f7fe99af7442fbe6a818

Napad z młotkiem w ręku. Ukradli kilkadziesiąt...

71c6ea8d47a07b984512669ea9c348f7

Policja wkroczyła na stadion. Użyli broni...