Wzdłuż łącznika Korfantego-Brygadzistów powstanie też ścieżka rowerowa

W ramach inwestycji planowana jest budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową zlokalizowaną wzdłuż Al. Korfantego ze ścieżką rowerową w ciągu ulicy Brygadzistów.

Rowerzysta

Ścieżka o szerokości 2 metrów zlokalizowana będzie wzdłuż projektowanej drogi, oddzielona od jezdni pasem zieleni. Nawierzchnia wykonana będzie w technologii bitumicznej. W rejonie przekroczenia skrzyżowań będą przejazdy pieszo - rowerowe.

Przebieg ścieżki rowerowej łączącej ulice Korfantego z Brygadzistów

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana już we wrześniu 2019 roku. Termin jej wykonania minął w czerwcu br. Realizacja robót budowlanych przewidywana jest w latach 2021–2023. Szacunkowa całkowita wartość zadania to 50 milionów złotych.