Rozstrzygnięto przetargi na budowę dwóch nowoczesnych centrów przesiadkowych

Dzisiaj nastąpiło rozstrzygnięcie przetargów na budowę dwóch nowoczesnych centrów przesiadkowych. Obiekty powstaną w centrum przy ul. Goethego oraz w Rokitnicy przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia.

861 C7195 29 D7 400 A 9 F5 D 3251 B361 E320

Dzięki realizacji inwestycji poprawi się jakość komunikacji. Wzrośnie również liczba miejsc parkingowych. Istotnym efektem będzie też redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

W pierwszej lokalizacji przewidziano budowę obiektu o powierzchni ok. 10,4 tys. m 2 z peronami komunikacji autobusowej, parkingiem oraz poczekalnią i usługami towarzyszącymi.

W drugiej lokalizacji zaplanowano otwarte perony, parking zewnętrzny oraz obiekt o powierzchni 276 m2, w którym mieścić się będzie poczekalnia i punkty usługowe.

W obydwu przewidziano możliwość ładowania pojazdów elektrycznych. Rozbudowana zostanie też pobliska infrastruktura drogowa.

Przypomnijmy, że na budowę dwóch centrów przesiadkowych Miasto pozyskało ok. 96 mln zł ze środków unijnych. Resztę stanowi wkład własny, którego zapewnienie jest możliwe dzięki wykorzystaniu funduszy pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

- Jestem przekonana, że to proekologiczne rozwiązanie przygotowywane od 2018 roku nie tylko usprawni komunikację, ale będzie też piękną wizytówką miasta. - powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik.