Rozpoczęło się już przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wyprawki szkolnej. Wniosek warto złożyć jak najszybciej

Wprawdzie niedawno rozpoczęły się wakacje, ale można już korzystać ze wsparcia programu Dobry Start i składać wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej. Warto o to zadbać już teraz.

Pixabay
Można już składać wnioski o 300 plus

– Wniosek o 300 plus może złożyć rodzic dziecka, które rozpoczyna rok szkolny. Jednorazowe świadczenie Dobry Start przysługuje bez względu na dochód – wnioski mogą składać wszyscy rodzice. 300 zł przysługuje na każde dziecko, które uczęszcza do szkoły. O dodatek może także wystąpić osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – wyjaśniają w zabrzańskim Urzędzie Miasta.

Ze wsparcia mogą skorzystać jedynie uczniowie, nie dotyczy ono przedszkolaków czy dzieci z zerówki. Nie obejmuje również studentów, co innego z uczniami szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Obsługą wniosków o 300 plus zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składa się je drogą elektroniczną na trzy możliwe sposoby:

  • za pośrednictwem portalu Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada. Świadczenie jest jednorazowe.

– Jeśli zostanie on złożony do końca sierpnia to wypłata świadczenia nastąpi do końca września. Złożenie wniosku we wrześniu lub październiku oznacza, że pieniądze zostaną wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia. Wypłata świadczenia następuje w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer konta – dodają urzędnicy.