Roosevelta. Rozbiorą istniejący wiadukt i wykonają nową konstrukcję

Przebudowa wiaduktu na Roosevelta. Nowy ma być gotowy za rok.

Wiadukt roosevelta

W tej chwili w Sali Historycznej, w obecności Prezydent Miasta, podpisywana jest umowa na wykonanie robót dla zadania pn.: Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie wiaduktu w ciągu ulicy Roosevelta nad torami PKP w Zabrzu. Wykonawcą będzie: AMBET Sp. z o.o., Sp.k. z Bytomia. Wartość inwestycji to: 9,25 miliona złotych. Termin wykonania do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego wiaduktu i wykonanie wiaduktu o nowej konstrukcji prefabrykowanej wraz z odtworzeniem nasypu, nawierzchni drogowej i ciągów pieszo – rowerowych. Na ten cel, Zabrze otrzymało dofinansowanie z Rezerwy Subwencji Ogólnej w roku 2021 w kwocie 3,8 miliona.

czytaj więcej:

0280169c35eef9158abbd39ef2e09867

Stanisław Michalkiewicz odwiedzi Gliwice

25173d423c8b9d3d3f7988bb146cdbe6

Niższy podatek w zamian za remont zabytkowych...

270346aaee566bd7e522cfe834c2438a

Czy budować PODIUM? Zagłosuj!

4efb64240e9cfdb1e56da0df8b7be203

Naciągał zdesperowanych bezrobotnych

D71df926789b99e41162ef85600e8793

Znaleźli Audi na dzikim wysypisku

Dcaeef4c16b8a8dd2169c4e6191f97b9

Zmiany organizacji ruchu w Dniu Wszystkich...

6c39066c758066595ea0d8d8c07e632a

Budowa drugiego odcinka DTŚ ruszy w tym roku!