Czego w trakcie pandemii oczekują od firm pracownicy?

Pvm rewolucja dla zdrowia 20210316

Pandemia przeorganizowała rzeczywistość konsumentów, pracowników i firm. W związku z pojawieniem się nowych wyzwań zmieniły się nasze potrzeby, nawyki i oczekiwania choćby względem pracodawców. Z najnowszych badań wynika, że transformacja dokonała się m.in. na rynku benefitów pracowniczych. Najważniejsze stały się te związane z ochroną przyszłości i zdrowia, a także work-life balance.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem przekształceń, z których większość dokonała się w bardzo krótkim czasie. Nie mogło się to obejść bez konsekwencji w funkcjonowaniu organizacji, ale i samych pracowników. Jak czytamy w badaniu „Polacy w środowisku pracy” obecnie ponad połowa badanych (56 proc.) odbiera swoją pracę, jako bardziej stresującą, niż przed dekadą!

Obawy o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, sprawiły że pracodawcy coraz uważniej przyglądają się ofercie świadczeń pozapłacowych dostępnych w ramach danej organizacji. Zdaniem respondentów raportu „Benefity pracownicze w dobie pandemii”, w ostatnim czasie na znaczeniu zyskały przede prywatna opieka medyczna (26 proc.) oraz ubezpieczenie na życie (29 proc.).

Co ciekawe, co druga firma biorąca udział w badaniu przyznała, że byłaby zainteresowana dodatkowymi świadczeniami dla zatrudnionych. Respondenci rozważający rozszerzenie pakietu korzyści najczęściej wskazywali na te z zakresu mental wellness, a więc dbające o dobre samopoczucie.

– Realizacja obowiązków służbowych w rozproszonym zespole i stres związany z panującymi obecnie warunkami to jedne z największych wyzwań, z którymi pracownicy mierzą się w swoim codziennym życiu. Dbałość o dobre samopoczucie zatrudnionych naturalnie wysuwa się więc na jeden z pierwszych planów – tłumaczy Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Generalny Perfetti Van Melle Polska.

Ciekawa zmiana zaszła również na biegunie benefitów mniej pożądanych. O ile nie dziwi fakt, że w oczach pracowników znaczenie straciły karty typu Multisport, 30 proc. badanych wskazało także, że w obecnej sytuacji mniej ważne stały się dla nich szkolenia rozwojowe czy zawodowe.

Zdaniem specjalistów, zaangażowanie w polepszenie kondycji psychicznej zespołu to dobry kierunek zmian na 2021 rok. Wiemy już, że trudności, takie jak ograniczenie możliwości spotkań czy praca zdalna, zostaną z nami na dłużej dlatego pracodawcy, chcąc utrzymać dobrze funkcjonujący zespół, muszą stawić czoła problemom wynikającym z łączenia pracy i życia domowego oraz nadmiernego i długotrwałego stresu.

Aspekty te są niezwykle ważne także dla samych zatrudnionych, co potwierdzają ostatnie badania. Według raportu „Polacy w środowisku pracy”, gdyby pracownicy mieli wpływ na zakres i rodzaj benefitów oferowanych przez firmę, to aż ponad 40 proc. z nich wybrałoby udział w szkoleniach z organizacji pracy i czasu czy warsztatach radzenia sobie ze stresem, a 25 proc. chętnie skorzystałoby ze wsparcia psychologa w miejscu pracy.

Trudno zaprzeczyć, że kondycja psychiczna i fizyczna pracowników w znacznym stopniu przekłada się na ich motywację do pracy – szczególnie obecnie. Wiele wskazuje, że tylko przedsiębiorstwa, które zdecydują się wyjść naprzeciw „pandemicznym wyzwaniom”, w przyszłości będą mogły poszczycić się stabilnym zespołem, złożonym z najlepszych specjalistów w branży.