Radość dla najmłodszych. Mają nowy plac zabaw

Nowy plac zabaw oddano do użytku przy ul. Miłej w Kończycach. Powstał w ramach wielkiego finału akcji zbierania odpadów komunalnych „Posprzątaj okolicę, zyskaj czystą dzielnicę”.


Wartość projektu to prawie 115 tys. zl. W jego ramach wykonano m.in. plac zabaw z urządzeniami zabawowymi i nową piaskownicą, zamontowano ławki oraz stojaki na rowery.

Warto podkreślić, że cała inicjatywa, w ramach której powstał plac zabaw, ma wymiar ekologiczny. Konkurs miał na celu zwiększenie świadomości ekologicznej zabrzan, zarówno dorosłych, jak i dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności ich właściwej segregacji. Efektem miało być też kształtowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za czystość i porządek w najbliższej okolicy.