Ptasia grypa w Wieszowej. Zabrze w obszarze zagrożonym

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w pow. tarnogórskim wystąpiło ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków...
Chicken 4474176 1280

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że na terenie powiatu tarnogórskiego - w miejscowości Wieszowa wystąpiło ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z czym został wyznaczony obszar zagrożony obejmujący: Pniów, Pyskowice, Zabrze i Gliwice.

W miejscowościach, które znalazły się w obszarze zagrożonym właściciele drobiu powinni zachować daleko posunięte środki ostrożności: utrzymywać drób w zamknięciu bez dostępu do ptactwa dzikiego, karmić paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących, czyścić i odkażać pomieszczenia, narzędzia i środki transportu, stosować dodatkową higienę osób obsługujących ptaki (dezynfekcja, bycie obuwia, wyłożenie mat dezynfekujących), prowadzenie rejestru osób wchodzących oraz niezwłocznego informowania lekarza weterynarii w przypadku zwiększonej umieralności ptactwa.

Pierwsze doniesienia o ptasiej grypie pochodzą z 1997 roku - na fermie w Hong Kongu padł drób a wirusem zaraziło się 16 osób, z czego 8 zmarło. Wirus ptasiej grypy dotarł do Europy w 2003 roku, natomiast do Polski w 2006.