Ptasia grypa w Wieszowej. Zabrze w obszarze zagrożonym

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w pow. tarnogórskim wystąpiło ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków...

Chicken 4474176 1280

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że na terenie powiatu tarnogórskiego - w miejscowości Wieszowa wystąpiło ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z czym został wyznaczony obszar zagrożony obejmujący: Pniów, Pyskowice, Zabrze i Gliwice.

W miejscowościach, które znalazły się w obszarze zagrożonym właściciele drobiu powinni zachować daleko posunięte środki ostrożności: utrzymywać drób w zamknięciu bez dostępu do ptactwa dzikiego, karmić paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących, czyścić i odkażać pomieszczenia, narzędzia i środki transportu, stosować dodatkową higienę osób obsługujących ptaki (dezynfekcja, bycie obuwia, wyłożenie mat dezynfekujących), prowadzenie rejestru osób wchodzących oraz niezwłocznego informowania lekarza weterynarii w przypadku zwiększonej umieralności ptactwa.

Pierwsze doniesienia o ptasiej grypie pochodzą z 1997 roku - na fermie w Hong Kongu padł drób a wirusem zaraziło się 16 osób, z czego 8 zmarło. Wirus ptasiej grypy dotarł do Europy w 2003 roku, natomiast do Polski w 2006.

czytaj więcej:

B050b92331fa6b814abfa1c4a51830f3

Rozszczelnienie butli gazowej w centrum Gliwic....

9389a10aa827004f79c4f63dbe307fd3

Uratowali 900 pracowników. Gliwicki Lew trafił do…

C919010fcec2d336e223258a493e5ce9

Praca przed Wigilią. Święty zarobi najwięcej

E7bf886df6c9c3ddfe777f332641bb76

Budowa DTŚ. Zamkną fragment ul. Duboisa

Ae7d3bea3c07ccb94f647576b4b676d2

Egzamin we własnym aucie? Pytamy instruktora

106f632d5c181b8a1e4525bcbb909092

W jednym z mieszkań znaleziono zwłoki

474d776bfb40e035c1895ad5d42f4773

Znamy już wstępne wyniki tegorocznych matur!