Przebudowa kanalizacji w Sośnicy. Urząd Miejski ogłasza przetarg

Zrzut ekranu 2016 06 15 o 08 52 14
Sośnicę czekają zmiany. Urząd Miejski ogłasza przetarg na przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Poznańskiej. Roboty budowlane obejmą skonstruowanie nowych kolektorów i renowację dwóch odcinków sieci kanalizacji. Projektowane kolektory będą odprowadzać wody deszczowe z jezdni. Mają też zabezpieczać okoliczne posesje przed nadmiernymi opadami. Realizacja modernizacji przebiegać będzie równolegle i w uzgodnieniu z pracami prowadzonymi przez Zarząd Dróg Miejskich oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. O zwycięstwie w konkursie zadecyduje zaproponowana cena, jednak magistrat weźmie również pod uwagę fakt, że potencjalny wykonawca może poszczycić się gwarancją należytego wykonania robót. Oferty należy składać osobiście w pokoju 363 na trzecim piętrze Urzędu Miejskiego lub listownie przesyłając wymagane dokumenty na adres: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca 2016 do godziny 10:00.