"Projekt 75+" już w Sejmie. Darmowe leki dla seniorów - kiedy i które trafią na listę?

Leki gliwice 75
Projekt ustawy wprowadzającej bezpłatne leki dla seniorów, czyli tzw. "projekt 75+", trafił do Sejmu. Wczoraj Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił uzasadnienie dla rozwiązań, dzięki którym ludzie po ukończeniu 75 lat będą otrzymywali leki za darmo - Wprowadzenie bezpłatnych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia jest działaniem, które zostało zapowiedziane przez Panią Premier Beatę Szydło w expose do realizacji w ciągu pierwszych 100 dni działania rządu. Projekt ten w takim czasie trafił do Sejmu – zaznaczył minister Radziwiłł. Na razie wiadomo jednak, że zapowiedź z expose nie zostanie zrealizowana w pełni, ponieważ nie wszystkie leki dla seniorów będą darmowe. Zostanie stworzony wykaz. Jakie leki trafią na listę? Prawdopodobnie znajdą się tam nie tylko te najtańsze, ale przede wszystkim leki o odpłatności 30% i 50%. Będą to przede wszystkim leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego. Co istotne, leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które znajdą się na wykazie, na razie będą mogli wypisać seniorom tylko opiekujący się nimi lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz uprawnione pielęgniarki. Minister tłumaczy, że chodzi o to, by uniknąć nadużyć, np. wypisywania recepty na nazwisko seniora po 75. roku życia dla kogoś innego. Lekarze rodzinni mają być nieformalnymi kontrolerami. Minister zdrowia zaznaczył, że -projekt nie przewiduje żadnych dodatkowych kryteriów przyznania uprawnienia do bezpłatnych leków po stronie pacjentów – tylko wiek”. Pierwszy wykaz ma zostać opracowany najpóźniej do 1 września bieżącego roku. Do końca 2016 r. na sfinansowanie bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia ma być przeznaczonych maksymalnie 125 mln zł. W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy – czyli w 2017 r. – będzie to już 564 mln zł. Wraz z przyrostem liczby osób powyżej 75. roku życia, a także ze względu na planowane rozszerzanie wykazu bezpłatnych leków, w następnych latach kwota ta będzie stopniowo rosła o ok. 15% rocznie (w ciągu kolejnych 6-7 lat). Dalsze prace nad projektem ustawy będą prowadzone w ramach podkomisji.