Prezydencki pakiet antykryzysowy. Projekty uchwał

Prezydent Zabrza przedstawiła pakiet projektów uchwał z konkretnymi rozwiązaniami zapewniającymi...
Mankaszulik

Uchwalenie „Tarczy antykryzysowej” umożliwiło poszerzenie skali dotychczas wprowadzonych w Zabrzu działań wspomagających dla przedsiębiorców oraz mieszkańców dotkniętych przez epidemię koronawirusa.

Dlatego też prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przedstawiła pakiet projektów uchwał z konkretnymi rozwiązaniami zapewniającymi maksymalny poziom ulg i zwolnień podatkowych. - Propozycja pakietu pomocowego zostanie przedłożona Radzie Miasta Zabrze - informuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. - Apeluję do radnych o odpowiedzialność i współpracę, aby szybko umożliwić uprawnionym skorzystanie z kompleksowego wsparcie w tych trudnych czasach.

https://www.facebook.com/868291693180881/videos/1034590326940848/

Poniżej zaproponowane instrumenty wsparcia w związku z epidemią:

Podatek od nieruchomości
Zwolnienie, za część roku 2020, z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Podatek od nieruchomości
Wprowadzenie preferencyjnych stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, np. dla restauracji, klubów sportowych. .

Podatek od nieruchomości
Przedłużenie wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Należności cywilnoprawne przysługujące Miastu między innymi dotyczące:

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego
Odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności. - .

Dzierżawa nieruchomości gminnych
Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową, usługową i gastronomiczną oraz organizacje społeczne mają możliwość uzyskania zwolnienia z opłat za dzierżawę gruntu.

Czynsze w lokalach gminnych

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z n/w ulg:
- wprowadzenie przedłużenia terminów płatności dla opłat czynszowych w lokalach gminnych.
- przeniesienia wpłaconej kaucji na poczet czynszu z zastrzeżeniem jej późniejszego uzupełnienia.

Inne wsparcie:

Kontrole podatkowe
Wstrzymane zostaną rozpoczęte kontrole podatkowe, których celem było sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Wstrzymanie egzekucji zaległości
Wprowadzono mechanizm priorytetowego rozpatrywania wniosków o zwolnienie z egzekucji dot. wszystkich zastosowanych środków egzekucyjnych w oparciu o przedstawiony przez strony materiał dowodowy. Bezzwłocznie rozpatrywane są także wnioski o wstrzymanie środków egzekucyjnych.

Reklama na nośnikach zewnętrznych
Przeprowadzenie akcji promocyjnej na nośnikach zewnętrznych (outdoorowych) wpierających lokalnych przedsiębiorców w poszczególnych branżach.

Platforma informacyjna
Uruchomienie platformy informacyjnej (komunikatora), który pozwoli na bezpośredni kontakt: Miasto Zabrze ↔ mieszkaniec ↔ przedsiębiorca

Komunikator będzie wsparciem w prowadzeniu spójnej polityki informacyjnej.
Może być również wykorzystywany, gdy dojdzie do sytuacji kryzysowej angażującej wiele podmiotów, wtedy będzie ułatwieniem w zarządzaniu kryzysem w sferze komunikacji publicznej.

Komunikator będzie wspierał działania zachęcające do korzystania z usług lokalnych firm, a także promował wydarzenia realizowane na terenie Miasta Zabrze.