Prawie 2,5 mln zł z budżetu miasta na nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji zabrzańskich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej

Zabrzańskie odcinki Drogowej Trasy Średnicowej Z3 i Z4, od Ronda Sybiraków do granicy z Gliwicami o długości 3 km, od samego początku stwarzały problemy. Wszystko przez jeden z użytych materiałów, który pęczniał w reakcji z wodą. W skutek nawodnienia powstawały wybrzuszenia, przez co droga zaczęła falować.

Mapy Google
DTŚ Zabrze

Przypomnijmy, że po badaniach przeprowadzonych przez specjalne zespoły Politechniki Śląskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, okazało się, że powodem fałdowania nawierzchni DTŚ jest materiał użyty podczas budowy. To odpady górnicze, a także popiół fluidalny pochodzący z elektrowni. Znajdujący się w popiele anhydryt zwiększał swoją objętość, co z kolei skutkowało zniekształceniem nawierzchni.

Sytuacja, prócz dyskomfortu kierowców, mogła także powodować niebezpieczne zdarzenia. Dlatego konieczne były remonty, które realizował wykonawca w ramach gwarancji.

– Prace remontowe w ramach opracowanego przez wykonawcę „Programu Naprawczego” dla odcinków Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu rozpoczęły się w 2018 roku. Obecnie trwa okres obserwacji ewentualnych dalszych reakcji chemicznych zachodzących w materiale nasypu i ich wpływu na budowlę, w tym na nawierzchnię – tłumaczył Miejski Zarząd Dróg.

Prawie 2,5 mln zł zapewniono z budżetu miasta na nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji zabrzańskich odcinków Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej w latach 2016-2023. Rocznie kosztuje on ponad 330 tys. zł.