Powstanie miejski ogród społeczny? Co to takiego

19 maja, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji utworzenia w naszym mieście ogrodu społecznego.

Zabrze ogrod miejski

Projekt takiego właśnie ogrodu, umiejscowionego w Zabrzu – Maciejowie, przygotowała grupa studentów Katedry Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz przedstawiciele lokalnej społeczności dzielnicy.

Goście jako wprowadzenie do tematu przygotowali dwie prezentacje: „Miejskie Ogrody Społeczne jako element rewitalizacji dzielnicy, na przykładzie projektu w Zabrzu” opracowaną pod naukową opieką dr hab. inż. arch. Agaty Twardoch oraz dr inż. arch. Agnieszki Labus, a także „Wzorcowy ogród miejski – wytyczne do modelu przestrzennego” powstałą pod okiem dr hab. inż. arch. Anny Szewczenko, prof. PŚl i dr inż. arch. Iwony Benek. Dyskusja dotyczyła również możliwych sposobów realizacji koncepcji ogrodu w Zabrzu.

Ze strony Urzędu Miejskiego w Zabrzu w spotkaniu wzięła udział prezydent miasta Małgorzata Mańka- Szulik, zastępca prezydenta Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba oraz przedstawiciele zainteresowanych wydziałów Urzędu Miejskiego w Zabrzu i instytucji miejskich. Pomysłodawców reprezentowali: dr inż. arch. Iwona Benek oraz dwójka studentów zaangażowanych w projekt.

Dr inż. arch. Iwona Benek jest wiceprezeską w Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), architektką, adiunktem w Katedrze Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizuje się w projektowaniu na rzecz architektury przyjaznej seniorom. Prowadzi badania dotyczące kształtowania środowiska terapeutycznego dla osób starszych w skali przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz budynków i wnętrz.

Główne cele zaprezentowanej koncepcji to zaproponowanie programu funkcjonalno-przestrzennego obszaru, spełniającego warunki dostępności dla wszystkich użytkowników, wprowadzenie rozwiązań ekologicznych z wykorzystaniem wód opadowych oraz rzeki, aktywizacja różnych grup społecznych ,przy jednoznacznej poprawie funkcjonowania wybranego terenu w strukturze przyrodniczej i tkance miejskiej. Projekt ma za zadanie stworzenie nowego podejścia do kwestii rewitalizacji terenu nieużytku przed podjęciem działań przez miasto Zabrze.

Oddolne inicjatywy ogrodnicze, obecne w przestrzeni miast, a taką jest zabrzańska koncepcja, przyczyniają się m.in. do poprawy jakości otoczenia mieszkaniowego, budowania sieci sąsiedzkich, integracji i wzmacniania relacji z lokalnym środowiskiem zwłaszcza osób starszych, zmniejszania anonimowości, wzrostu bezpieczeństwa, edukacji ekologicznej, propagowania wiedzy ogrodniczej.

czytaj więcej:

Zrzut ekranu 2015 03 30 godz 14 35 29

Tydzień w Gliwicach 041

Zrzut ekranu 2015 03 30 godz 11 34 38

Tydzień w Gliwicach 009

684b53009a7daa842df276f8805f9df6

"Czy to budka z kebabem?" Przy DTŚ powstają...

386b5e2309e2728a45f79947bc53a649

Rozpoczął się długo oczekiwany remont...

4eed737d2ff3908ce862f76a0c52416f

Mieszkanka Pomorza uratowała życie mieszkańca...

F7be59fe3d7f657e0155734831cd8c56

Śmiertelny wypadek w kopalni. Trwa ustalanie...

6ac2a38db7e43ccc05d2fd2a34214cc8

W niedzielę zamknięte będą główne ulice w...