Powrót do obowiązkowej karty rowerowej? Szykują się zmiany w przepisach

Rowery gliwice
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa analizuje pakiet kompleksowych rozwiązań, które mają przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków z udziałem rowerzystów. Jeden z pomysłów zakłada wprowadzenie wymogu posiadania karty rowerowej dla osób, które nie mają prawa jazdy. Chodzi o to, by zagwarantować, że rowerzyści korzystający z dróg publicznych zaznajomili się z przepisami ruchu drogowego. Miałby to potwierdzić np. egzamin na kartę rowerową. W najbliższym czasie Rada Ministrów rozpatrzy sprawozdanie Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.", które zawiera m.in. rekomendacje możliwych do podjęcia działań mających na celu dalsze podniesienie poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach. Rozpoczęcie zmian w przepisach dotyczących m.in. rowerzystów możliwe będzie po akceptacji dokumentu przez Radę Ministrów. Jednocześnie MIB chce podkreślić, że żadne z planowanych zmian nie będą wprowadzane przeciwko uczestnikom ruchu drogowego, ale ze względu na ich bezpieczeństwo. Celem MIB będzie także, by nowe przepisy nie stanowiły dla nich dużej niedogodności.
źródło: mib.gov.pl