Zabrze ogłosiło przetarg na projekt centrum przesiadkowego. Ma usprawnić ruch

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i projektów wykonawczych, które będą podstawą realizacji zadania [...]
28126109 10212960203454618 598144953 o
Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i projektów wykonawczych, które będą podstawą realizacji zadania pod nazwą „Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Urzędnicy czekają na oferty do 19 marca.

Celem „Planu Mobilności" jest stworzenie efektywnego systemu umożliwiającego sprawne poruszanie się różnymi środkami transportu.

Założenia i koncepcje przedstawione w dokumencie mają przyczynić się do poprawy spójności i dostępności komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do miejsc pracy i nauki, stref aktywności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej, obszarów rekreacyjno-sportowych oraz funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Opracowanie ma także uporządkować potoki ruchu: pieszego, samochodowego, rowerowego i komunikacji publicznej poprzez budowę centrum lub centrów przesiadkowych. Przed przystąpieniem do opracowania projektów budowlanych projektant opracuje trzy koncepcje zawierające różne rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne dla wybranej przez inwestora koncepcji funkcjonalnej.