Pogoda sprzyja piciu w plenerze. Aż 206 interwencji strażników w niecałe dwa tygodnie

44 interwencji dotyczyło osób, które znalazły się w warunkach zagrażających zdrowiu lub życiu. Przewieziono 37 osób do [...]
Zabrze alkohol

Wraz z poprawą pogody wzrasta liczba miłośników procentów spożywających w miejscach publicznych

Jak informuje Straż Miejska w Zabrzu, tylko od początku miesiąca interweniowano 206 razy wobec osób spożywających lub usiłujących spożywać alkohol. Nałożono 27 mandatów i udzielono 180 pouczeń. 44 interwencji dotyczyło osób, które znalazły się w warunkach zagrażających zdrowiu lub życiu. Przewieziono 37 osób do izby wytrzeźwień. Przypominamy, że w myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 14 ust. 2a) zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Natomiast zgodnie z art. 431. 1. tejże ustawy: Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny. 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne. 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.