Palacze pod szczególnym nadzorem. Ruszyła akcja "strefa wolna od dymu"

Palacze gliwice
Rozpoczęła się kolejna edycja akcji „strefa wolna od dymu”. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach przeprowadzą wzmożone kontrole palenia wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazami. Ich inicjatywa zmierza do zapewnienie ładu i porządku publicznego w mieście, a także poprawy świadomości mieszkańców w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Podczas kontroli gliwiccy strażnicy rozdają mieszkańcom ulotki informacyjne oraz zwracają uwagę na obowiązujące przepisy prawne. Ponadto w gliwickich szkołach średnich prowadzone są tematyczne zajęcia profilaktyczne obrazujące młodzieży konsekwencje prawne oraz zdrowotne. W świetle USTAWY z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabronione jest palenie w następujących miejscach:
 1. na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 2. na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 3. na terenie uczelni,
 4. w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
 5. w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
 6. w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
 7. w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
 8. na przystankach komunikacji publicznej,
 9. w pomieszczeniach obiektów sportowych,
 10. w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
 11. w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł, w przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego, sprawa przekazywana jest do Sądu.
źródło: SM Gliwice

czytaj więcej:

Kanister gliwice

Kobieta przelewała benzynę do butelek. Na...

Ede36c0c0668adb972e7a4fd9edd6ad1

Statystyki straży. Podjęli ponad 34 tys....

E76b19068b8a7b62bcd7955ba4e97874

Porzucony na pewną śmierć dostał drugie życie

Ef60364f224305d0b9f19741ec3fdf58

Źle zniósł rozstanie. Rozwalił radiowóz

B7d41aa04e4da12ee42f355b9c8e1b10

Głodzili psa. Trafił do schroniska

17bdbd62a010ee7b60818b8dd19fa874

Fałszywe zgłoszenie. Godna śmierć karpia

20de757c22c223669137e452488fb41e

Pościg za koniem. Taranował samochody