Operat szacunkowy – kiedy warto go sporządzić?

Operat szacunkowy jest jednym z dokumentów, z jakim można się spotkać podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny. Sporządza go rzeczoznawca majątkowy w celu ustalenia wartości nieruchomości, która ma być formą zabezpieczenia. Dowiedz się, w jaki sposób sporządza się operat oraz kiedy jest on niezbędny.

Wpisy Artykuły Operat szacunkowy – kiedy warto go sporządzić?

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy określa wartość nieruchomości. Może go sporządzić jedynie upoważniony do tego rzeczoznawca majątkowy, który ma stosowne uprawnienia nadane zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie tego dokumentu bank ustala, na jaką kwotę może udzielić kredytu hipotecznego. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której sporządzenie operatu może być wskazane. Warto go wykonać także w przypadku m.in.:

· przekazaniu darowizny w postaci nieruchomości,

· podziału spadku, którego część stanowi nieruchomość,

· podziału majątku współmałżonków,

· windykacji należności z nieruchomości.

Operat szacunkowy musi być sporządzony w formie pisemnej. Dokładne wytyczne dotyczące jego formy, sposobu wykonania oraz klauzul, jakie musi zawierać, określa Ustawa o gospodarce nieruchomościami. W przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny bank może wyznaczyć swojego rzeczoznawcę. Nie jest to jednak obowiązkowe, gdyż potencjalny kredytobiorca ma prawo do znalezienia własnego specjalisty, który przygotuje ten dokument.

Operat szacunkowy a kredyt hipoteczny – co musisz wiedzieć?

Operat szacunkowy sporządzony zgodnie ze wspomnianą ustawą zawiera następujące elementy:

· dane dotyczące nieruchomości – dokładny adres, numer księgi wieczystej, położenie, wielkość itd.,

· cel wyceny – np. udzielenie kredytu hipotecznego z zabezpieczeniem,

· datę sporządzenia wyceny – dokument ten w większości przypadków jest ważny przez 12 miesięcy,

· stan techniczny nieruchomości – operat zawiera spis jej elementów składowych oraz stopień ich zużycia itp.,

· wykorzystaną metodę – rzeczoznawca może korzystać z metody porównawczej, dochodowej, kosztowej lub mieszanej.

Operat jest jednym z niezbędnych dokumentów, jakie należy przedstawić w banku w trakcie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Muszą znaleźć się w nim także wyliczenia wartości nieruchomości oraz ostateczny wynik wyceny wraz z uzasadnieniem.

Jaki jest koszt sporządzenia operatu?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie określa stawki za sporządzenie operatu szacunkowego. Oznacza to, że każdy rzeczoznawca może ustalać własne ceny za ocenę wartości nieruchomości. To, ile będzie kosztował ten dokument, zależy od wielu czynników, takich jak jej wielkość i lokalizacja nieruchomości, a także renoma i doświadczenie rzeczoznawcy. Zazwyczaj za operat więcej trzeba zapłacić w dużych aglomeracjach niż w mniejszych miejscowościach.

Mimo że jest to dokument wymagany przez bank, to w większości przypadków koszty jego sporządzenia spoczywają na kliencie ubiegającym się o kredyt. Rzeczoznawca powinien zawsze przedstawić koszty przygotowania operatu, dlatego przed podjęciem decyzji warto porównać oferty kilku specjalistów i wybrać tę, która jest najkorzystniejsza.