Odbiór techniczny mieszkania – o czym warto pamiętać?

Wydawać by się mogło, że po długiej realizacji kupna wymarzonego gniazdka, jego odbiór techniczny to już czysta formalność. Cóż, nie można być w większym błędzie. Właściwie odbiór techniczny nieruchomości to ostatnia okazja, aby sprawdzić czy stan techniczny mieszkania jest zgodny z wersją dewelopera. W przypadku usterek, jak i błędów przyszły właściciel może domagać się ich naprawy. Zatem, o czym warto pamiętać podczas odbioru technicznego mieszkania? Szczegóły poniżej.

odbior-techniczny-mieszkania-o-czym-warto-pamietac

Odbiór techniczny mieszkania – co to jest?

Dobre pytanie. W pierwszej kolejności warto podkreślić, czym właściwie jest odbiór techniczny mieszkania. Dlaczego? Cóż, całkiem sporo osób uważa, że odbiór techniczny oznacza przekazanie upragnionej nieruchomości nabywcy lub przeniesienie prawa własności, a to spory błąd.

Najprościej rzecz ujmując, odbiór techniczny mieszkania to doskonała okazja do sprawdzenia faktycznego stanu technicznego mieszkania, jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego! Podczas takiego odbioru, przyszła nabywca może sprawdzić zgodność parametrów technicznych, które powinny być jasno określone zarówno w umowie deweloperskiej, jak i prospekcie informacyjnym. Zatem, kiedy warto przeprowadzić odbiór techniczny?

Kiedy przeprowadzić odbiór techniczny?

Okazuje się, że to nie nabywca ustala termin odbioru technicznego nieruchomości, a deweloper. Tym samym nabywca musi dostosować się do wskazanych terminów, a ma tylko dwa podejścia. Jeżeli zainteresowany nie stawi się na 60 dniowy okres pierwszym odbiorze, wówczas deweloper wyznacza mu kolejny termin, zachowując (licząc od pierwszego terminu odbioru). Kolejna nieobecność może doprowadzić do rozwiązania umowy deweloperskiej. Naturalnie wyjątkiem od tej reguły, są sytuacje losowe, na które przyszły właściciel nie ma wpływu.

Brak fachowej wiedzy to nie problem

Zgadza się! Przecież nie każdy nabywca musi być złotą rączką i posiadać odpowiednią wiedzę budowlaną. Zatem, co powinien zrobić, aby dokładnie sprawdzić swoją nieruchomość podczas odbioru? Cóż, opcji jest kilka. Z jednej strony może podszkolić się w temacie i przyswoić wiedzę budowlaną – im szybciej, tym lepiej!

Zaś z drugiej strony, może przeprowadzić odbiór mieszkania ze specjalistą Wgruncierzeczy.eu - https://wgruncierzeczy.eu/odbiory-mieszkan-katowice, który nie tylko dokona wnikliwej oceny deweloperskiej danej nieruchomości, ale również pomoże uzupełnić protokół odbioru lub sporządzi raport. Zwłaszcza gdy, deweloper odmówi przeprowadzenia niezbędnych napraw (tzn. wskazanych w protokole odbioru) na swój koszt.

Jak wygląda odbiór mieszkania ze specjalistą Wgruncierzeczy.eu?

Doświadczony inżynier skontroluje mieszkanie zarówno pod kątem norm budowlanych, jak i prawa budowlanego. Co więcej, specjalista Wgruncierzeczy.eu sprawdzi, czy wszelkie zamontowane instalacje są zgodne z projektem dewelopera. Naturalnie, taka osoba pomoże również w sporządzeniu protokołu odbioru.

To właśnie w takim dokumencie można wskazać wykryte usterki czy niezgodności parametrów technicznych, które deweloper będzie musiał poprawić. Zwykle deweloper ma 30 dni na naprawę wszelkich usterek. Naturalnie czas jest liczony od momentu podpisania protokołu przez nabywcę oraz przedstawiciela firmy deweloperskiej. W przypadku niewywiązania się z umowy, nabywca może wyznaczyć deweloperowi kolejny termin realizacji powierzonych zadań, czyli naprawy usterek.