Najniższa wypłacana emerytura w Śląskiem to... 5 groszy

Najniższa emerytura w woj. śląskim to 5 groszy, natomiast najwyższa przekracza 17 tysięcy złotych i trafia do mieszkańca...
Pieniadzee

Najniższa emerytura w województwie śląskim to 5 groszy, wypłaca ją sosnowiecki ZUS, natomiast najwyższa przekracza 17 tys. zł i trafia ona do mieszkańca Podbeskidzia. Nie jest to rekord kraju, bo wśród świadczeniobiorców są też osoby, które co miesiąc z ZUS otrzymują nawet powyżej 20 tys. zł emerytury.

Najniższa emerytura jaką kiedykolwiek wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych po reformie emerytalnej w 1998 r. to 2 grosze. Otrzymywała ją klientka z Oddział ZUS w Biłgoraju. Kobieta w swoim życiu odprowadziła składkę emerytalną za jeden dzień pracy. Odkąd wprowadzono świadczenie Mama 4+ jej sytuacja finansowa poprawiła się. Jako uzupełnienie do swojej emerytury z ZUS-u otrzymuje Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające. Od 1 marca 2021 r. łącznie otrzymywać będzie 1250,88 zł. Najszczęśliwszym emerytem ze względu na wysokość swojego świadczenia jest 86-latek, który aż 62 lata przepracował przy produkcji ołowiu, cyny i cynku. Jego miesięczna emerytura, po waloryzacji marcowej, to kwotaprzekraczająca 35 tys. zł i jest najwyższą w Polsce. Innemu rekordziście ZUS wypłaca emeryturę w granicach 29 tys. zł. Otrzymuje ją 83-letni były pracownik zatrudniony przy produkcji tworzyw sztucznych. Przepracował ponad 59 lat. Kobieta z najwyższą emeryturą z ZUS otrzymuje przeszło 24 tys. zł. To 82-letnia była pracownica bankowości. Przepracowała ponad 61 lat.

Rekordy wojewódzkie

- Jeśli chodzi o dane dla województwa śląskiego najniższą emeryturę wypłaca sosnowiecki ZUS. Wysokość tego świadczenia to 5 groszy! Otrzymuje je mężczyzna, który składkę na ubezpieczenia społeczne miał opłacaną przez niecałe 2 miesiące - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Druga rekordowo niska emerytura w naszym województwie wypłacana jest przez chorzowski ZUS – to 17 groszy. Do obliczenia emerytury przyjęto kwotę składek za 24 dni. Z terenu działalności Oddziału ZUS w Zabrzu najniższa emerytura wynosi 2,51 zł. Otrzymuje ją kobieta, która w swoim 60- letnim życiu wykazała się tylko 3 miesięcznym okresem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Następnie rekordowo niskie świadczenie z zabrzańskiego ZUS trafia do mężczyzny, który podlegałubezpieczeniom społecznym przez niecałe 2 miesiące, a jegoemerytura to 3,53 zł.

Rekord wysokości świadczenia w naszym województwie należy do mieszkańca Podbeskidzia. To ponad 17 tys. emerytury. Otrzymuje ją mężczyzna, który na świadczenie przeszedł w wieku 85 lat. Przez lata pracował w górnictwie, osiągając bardzo wysokie zarobki. Tak wysoką emeryturę wypłaca Oddział ZUS w Bielsku-Białej. Wysokie świadczenia ma także dwóch emerytów z zabrzańskiego Oddziału ZUS. Każdy z nich ma przyznaną emeryturę powyżej 14 tys. zł. Obaj mężczyźni przeszli na emeryturę średnio 10 lat później niż powszechny wiek emerytalny. Każdy z nich ma też bardzo długi staż pracy, jeden blisko 49 lat, w tym aż 48 lat w jednym zakładzie pracy, a drugi prawie 57 lat stażu ubezpieczeniowego. Kolejny rekordzista z terenu działalności zabrzańskiego ZUS miesięczne świadczenie wypłacane przez ZUS ma w kwocie powyżej 13 tys. zł. Na emeryturę przeszedł przed swoimi 74 urodzinami, a łącznie stażu ubezpieczeniowego ma 55 lat, w tym prawie 51 samej pracy.

Recepta na wysoką emeryturę

Jaki jest przepis na wysokie świadczenie? - Wniosek z tego jest jeden: im dłużej będziemy pracować przed przejściem na emeryturę, tym więcej odprowadzimy składek. Z każdym rokiem dojdą też kolejne waloryzacje składek i kapitału początkowego, a więc podstawa obliczenia emerytury wzrośnie. Oczywiście ważne też są zarobki. Im wyższe zarobki, tym wyższe składki i w konsekwencji wyższa emerytura. Ponadto późniejsze przejście na emeryturę daje nam, że statystycznie średnie dalsze trwanie życia ulegnie zmniejszeniu. Zatem podstawę obliczenia emerytury będziemy dzielić przez mniejszą liczbę miesięcy, co daje nam wyższy emeryturę - tłumaczy rzeczniczka.

Dla kogo emerytura minimalna?

Chociaż emerytura wyliczana według nowych zasad nie zależy od stażu pracy, bo jak mamy przykłady powyżej -- może być wyliczona tylko z jednego dnia podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu to jednak staż pracy ma znaczenie. Zdarza się, że wyliczona przez ZUS emerytura jest niższa niż emerytura minimalna. Co wtedy? Kobiety, które udowodniły co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz mężczyźni, którzy udowodnili co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy mają zagwarantowane podwyższenie obliczonej kwoty emerytury do kwoty emerytury minimalnej, od 1 marca 2021 r. - 1250,88 zł. Jeżeli ktoś nie ma takiego stażu, to jeśli obliczona przez ZUS emerytura będzie niższa od minimalnej, to nie będzie ona podwyższona do tej kwoty.

Przykład: Jeżeli kobieta udowodniła co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy, a wyliczona wysokość emerytury wyniosła 800 zł brutto, to ta kwota będzie podwyższona do kwoty minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1250,88 zł brutto. Jeżeli kobieta ta nie udowodniłaby 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego to emerytura pozostałaby w kwocie 800 zł brutto.

Pod koniec 2020 r. liczba emerytów w ZUS wyniosła około 6 mln osób.

czytaj więcej:

Prad

Główne ulice bez prądu. TAURON odpowiada

Burzowo

Będzie burza z gradem? Czego nie robić w trakcie

Jazz w Ruinach

Jazz w Ruinach już po raz jedenasty

Image2

Industriadę czas zacząć! Co w programie?

Igry23

Frankiewicz oddał władzę! Zobacz zdjęcia

3maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja. Program obchodów

Zrzut ekranu 2015 03 31 godz 13 06 02

Tydzień w Gliwicach 107