Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego znajduje się w Zabrzu!

Dzisiaj w Muzeum Śląskim w Katowicach, odbyła się gala konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2021.

Zarząd Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka organizuje coroczny konkurs "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego". Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego.

Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Miasto Zabrze docenione zostało za kompleksową rewitalizację budynku “starej gazowni”, w którym funkcjonuje dzisiaj Centrum Usług Społecznych, realizujące inicjatywy społeczne dedykowane m.in. seniorom, dzieciom w pieczy zastępczej i osobom ze specjalnymi potrzebami.

czytaj więcej:

1757cee8d6c7f7381f45800772e011ea

Nowy dom w cztery dni. Jak to możliwe?

3541836a39af4e88d9c28f08c6d6b79f

Rada osiedla Stare Gliwice wywalczyła boisko....

70af693743df7ee9a48d4f66d86fe2ce

Politechnika Śląska będzie miała nowe Centrum...

1483d5fc21b6efae347a9bf42df7466b

Kierowca potrącił motorowerzystę i uciekł....

769b00b1ac8a825dda9a097a96ed7078

Nowe Gliwice II coraz bliżej. Zakończono...

9e5650277c2aeaaf90f9ac772c2f3889

Gliwice połączyły 14 gmin w jedną sieć

8190821423b6ae5349e76b06feb28cec

Nowe zmiany zmniejszą liczbę śmiertelnych potrąceń