Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego znajduje się w Zabrzu!

Dzisiaj w Muzeum Śląskim w Katowicach, odbyła się gala konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2021.

Zarząd Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka organizuje coroczny konkurs "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego". Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego.

Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Miasto Zabrze docenione zostało za kompleksową rewitalizację budynku “starej gazowni”, w którym funkcjonuje dzisiaj Centrum Usług Społecznych, realizujące inicjatywy społeczne dedykowane m.in. seniorom, dzieciom w pieczy zastępczej i osobom ze specjalnymi potrzebami.

czytaj więcej:

558270bd90288537debdad42bb73583b

Pierwsze wyniki referendum. Zygmunt Frankiewicz...

39d1e8a320d28f45adf949a8d8eb54af

Daj odrobinę miłości porzuconym zwierzętom

3e90415866f70e86c9c79cbfa6d48a93

Innowacyjne rozwiązanie w reklamie

Ce38ba279d8ce73045c8e492d373c44d

Zabójczyni złapana w Gliwicach

7b58617549182f3ce70bf895c7226431

Historia z jednośladem. Ruszaj w miasto na...

2740b6ea1c9985b0dc5c6f8505b85edc

Nie pozwólmy krzywdzić zwierząt!

Referendum

Komisarz weryfikuje podpisy. Referendum nie...