Najlepsza przestrzeń publiczna jest w Zabrzu? Zobacz zdjęcia obiektów

Zrewitalizowane siedziby Żłobka Miejskiego oraz Centrum Usług Społecznych zostały nominowane do tegorocznej 22. edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.

Na każdy z nominowanych zabrzańskich obiektów można oddać swój głos do końca wakacji! W tegorocznej edycji, która wystartowała 1 sierpnia, dopuszczono łącznie aż 32 propozycje, które zakwalifikowane zostały do plebiscytu przez komisję konkursową.

Celem wydarzenia jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego.

Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego.

Oddaj swój głos w konkursie

Budynek Centrum Usług Społecznych przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu przez wiele lat służył jako gazownia. Od czasu, kiedy ją zamknięto w latach 70. XX w., nieruchomość niszczała.

W celu uratowania cennego zabytku, miasto pozyskało środki na jego rewitalizację. Warta ponad 14 mln zł (14 132 635 zł) inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w wysokości niemalże 10 mln zł (9 764 904 zł) oraz krajowych w wysokości niespełna miliona złotych (945 884 zł). Ok. 3,5 mln zł stanowił natomiast wkład własny Miasta Zabrze.

Przebudowa zabytkowego obiektu objęła kompleksowy remont budynku wraz z wymianą dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, termomodernizację, dobudowę segmentu sanitarnego i roboty wykończeniowe. W budynki wymieniono też instalacje wewnętrzne, wykonano przyłącze mediów oraz zagospodarowano teren przyległy poprzez wykonanie parkingów i murów oporowych. Wokół budynku uporządkowano i nasadzono także zieleń.

Obiekt zrewitalizowany został z dbałością o szczegóły architektoniczne. Jego industrialny charakter został niezmieniony m.in. dzięki zachowaniu konstrukcji starej suwnicy. Jednocześnie budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Nowa filia Żłobka Miejskiego mieści się odrestaurowanym budynku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2. Dzięki uruchomieniu tej placówki utworzonych zostało kolejnych 40 miejsc dla dzieci.

Inwestycja polegająca na gruntownym remoncie budynku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 oraz zaadaptowaniu go na potrzeby żłobka kosztowała ponad 5 mln zł (5.207.848 zł). Na jej realizację miasto pozyskało dofinansowanie z rządowego programu „MALUCH+” 2019 w wysokości 879 980 zł. Pozostała część kosztów pokryta została ze środków własnych miasta oraz z kilku innych źródeł zewnętrznych, w tym: Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zakres prac wykonanych w obiekcie obejmował: przebudowę wewnętrznego układu budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania), wykonanie nowej wentylacji, modernizację źródła ciepła, przebudowę klatki schodowej, docieplenie ścian, dachu oraz stropu poddasza i podłogi. Zagospodarowano także terenu wokół budynku. Dodatkowo, w ramach inwestycji zakupiono i zamontowano stosowne wyposażenie, które pozwoliło na przystosowanie wnętrz obiektu do potrzeb żłobka.