Na tę informację pacjenci onkologiczni czekali od dawna! Będzie refundacja!

Na tę informację pacjenci gliwickiej onkologii czekali od dawna! I wreszcie się doczekali.

238897291 5886774141363963 902671827001050792 n

W projekcie obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, który ma obowiązywać od 1 września br., znalazła się terapia komórkami CAR-T we wskazaniu: nawrotowa lub oporna na leczenie ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B u dzieci i dorosłych do 25. roku życia.

Na podobną decyzję czekają chorzy na chłoniaka nieziarniczego opornego na leczenie innymi metodami. Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach jest jednym z 4 ośrodków w Polsce, które stosują terapię komórkami CAR-T.