Na skrzyżowaniu ulic Mikulczyckiej i Gdańskiej pojawi się sygnalizacja świetlna. Zmian będzie tam jednak więcej

Sygnalizacja świetlna pojawi się na skrzyżowaniu Mikulczyckiej i Gdańskiej. Jak poinformował Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Mapy Google
Gdańska Mikulczycka Zabrze

Realizowane zadanie to „Budowa drogowej sygnalizacji skrzyżowania ulic Mikulczyckiej i Gdańskiej”. Trwają już prace nad dokumentacją projektową. Wiadomo już, że na samej sygnalizacji świetlnej się nie skończy.

Poza budową drogowej sygnalizacji świetlnej, projekt obejmie również korektę geometrii skrzyżowania dostosowaną do wykonanych pomiarów i analiz ruchu. Zaprojektowane zostaną przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem – informuje Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu.

Zakończone zostały prace koncepcyjne, prowadzone są teraz rozmowy z gestorami sieci. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej to maj 2023 r. Wykonawcą jest firma ZIR-Systemy Projektowe J. Dumnicki, J. Sylwestrzak z Bytomia.