Na Politechnice powstanie ważny ośrodek badawczy

Dzisiaj podpisano umowę pomiędzy Politechniką Śląską, a spółką Mostostal. Umowa dotyczy budowy Śląskiego...
Politechnika slaska

Dzisiaj podpisano umowę pomiędzy Politechniką Śląską, a spółką Mostostal Zabrze GPBP. Umowa dotyczy budowy Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Inwestycja zostanie zlokalizowana przy ul. Roosevelta na gruntach przekazanych przez władze Miasta Zabrze. Wartość umowy opiewa na kwotę blisko 40 mln zł.

W uroczystym spotkaniu, na którym podpisano umowę, wzięli udział m.in.: JM Rektor PŚ prof. Arkadiusz Mężyk, Prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik oraz przedstawiciel Generalnego Wykonawcy – Mostostalu S.A. . – To kolejny, bardzo ważny krok, w kierunku zrealizowania projektu wybudowania w naszym mieście Śląskiego Centrum Wspomagania Medycyny i Sportu. Z pewnością nie byłby możliwy, gdyby nie ścisła i owocna współpraca w ramach „złotego trójkąta”, w skład którego wchodzi: biznes, nauka i samorząd – stwierdziła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Celem projektu jest stworzenie unikalnego zespołu wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych, dedykowanych wpieraniu firm działających w obszarze wdrażania wyrobów oraz technologii medycznych. Strony umowy dążyć będą do opracowania nowoczesnych technologii oraz wyrobów medycznych, wpisujących się w aktualne zagadnienia zdrowotne stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz wdrażania rozwiązań z zakresu medycyny spersonalizowanej.

– To wielka szansa dla Uczelni na współpracę z wiodącym ośrodkiem w zakresie rozwijania technologii medycznych. Jest to także możliwość ogromnej działalności na rzecz społeczeństwa, edukacji kadr medycznych i doskonalenia naszych procedur i służb, które przyczyniają się do ochrony naszego zdrowia – podkreślił Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk.

Realizacja projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności firm z szeroko rozumianej branży inżynierii biomedycznej i pozwoli na ich uczestnictwo m.in. w europejskich i światowych platformach technologicznych, tworząc szanse na skuteczne wykorzystanie możliwości jakie niesie międzynarodowa kooperacja. – Badania obejmują całe spektrum działalności związanej z inżynierią biomedyczną, ze wspomaganiem medycyny, sportu: to są technologie informatyczne, biomechanika inżynierska, inżynieria materiałowa, nowoczesne materiały stosowane w medycynie. Wszystkie technologie, które znajdują zastosowanie w medycynie, będą reprezentowane właśnie w tym celu – zaznaczał prof. Arkadiusz Mężyk.

Czas powstania Centrum ma szczególne znaczenie dla Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, czyli jednego z kluczowych dla nauki obiektów w Zabrzu. – 2020 rok to 10 rocznica powstania Wydziału Inżynierii Biomedycznej i 8 lat mojej kadencji w roli dziekana. Dzisiaj, gdy przechodzimy do aktu realizacji fizycznej pomysłu, jest to dla mnie duża satysfakcja – dzielił się swoją radością prof. Marek Gzik.

Inwestycja jest częścią zaliczonego do kluczowych w regionie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu, realizowanego przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi ponad 100 mln zł. Część kosztów pokrywa Politechnika Śląska. Projekt realizowany jest wspólnie z światowym liderem technologii medycznych – firmą Philips Healthcare, której wkład finansowy wynosi blisko 20 mln zł.