Most „Wojciech" trafił do rejestru zabytków. Był jednym z kluczowych obiektów rozładunku piasku podsadzkowego w kopalni „Hedwigswunsch”

Most zsypowy (samowyładowczy) „Wojciech" w Zabrzu został wpisany do rejestru zabytków. Jego długa historia rozpoczęła się między 1910 a 1913 rokiem.

Most zsypowy (samowyładowczy) „Wojciech" zlokalizowany w rejonie ul. Wojciecha Drzymały w Zabrzu 20 kwietnia został wpisany do rejestru zabytków. Most jest związany z działalnością kopalni węgla kamiennego „Hedwigswunsch” (po 1945 r. funkcjonującej jako „Jadwiga”, a od 1948 r. jako kopalnia „Wincenty Pstrowski”) oraz linii kolei piaskowej (niem. Sandbahn), tzw. pyskowickiej kolei piaskowej należącej do 1945 r. do firmy „Sandbahngesellschaft der Gräflich von Ballestremschen und A. Borsigschen Steinkohlenwerke”, dostarczającej piasek podsadzkowy do kopalni.

Długa historia

Szacuje się, że most „Wojciech" powstał między między 1910 r. a 1913 r. Stanowił jeden z kluczowych obiektów infrastruktury punktu rozładunku piasku podsadzkowego w kopalni „Hedwigswunsch” oraz systemu transportu pyskowickiej kolei piaskowej. Most wraz ze zbiornikiem piasku znalazł się przy istniejącym już szybie wentylacyjnym i transportowym „Euling” pochodzącym z 1870 r. Tory - mostowy i objazdowy umieszczono na sztucznych nasypach, pomiędzy nieistniejącym już wiaduktem nad linią kolejową „Presußagu” (19,950 km) oraz wiaduktem nad dzisiejszą ul. W. Drzymały (20,420 km).

Most „Wojciech” w swojej pierwotnej formie z 1913 r. istniał do początku lat 70. XX w., a jego parametry, dostosowane były od początku do obsługi kolei normalnotorowej, zapewniły budowli użyteczność również w trakcie powojennej (po 1945 r.) rozbudowy państwowej sieci górnośląskich kolei piaskowych pod nazwą „Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego”.

czytaj więcej:

3ead8d0d0de24b5c0b0d76857979f1dc

Kolizja i co dalej? Policja radzi jak się zachować

3d5f5fa3430c20ad8e03385fc8424f4d

Co dalej z bramkami? Dowiemy się pod koniec...

690055212507caed448f723061c40592

Pendolino zatrzyma się w Sosnowcu, ale nie w...

615ee05a9c67e2ab13a0ad2c9eafa9f5

Sportowy Dzień Dziecka w sklepie Decathlon

4dd49f543acc8ace84597190e2fd4dcf

Uczczą pamięć Jana Pawła II. Przebiegną z...

86aa16e8b07ae255a1755122077cf246

Zamkną Sejf. Klienci nie szczędzą krytyki

433eee6d69a3aa439bd4068dbdcf9fd7

Pracę znalazło 4252 zarejestrowanych. Ma być...