Miasto przygotowuje się do rewitalizacji Parku Hutniczego

W ramach pierwszego etapu prac uporządkowane maja zostać alejki parkowe oraz betonowy plac, na którym powstanie wodny plac zabaw.

Rewitalizacja Parku Hutniczego to kolejny krok podejmowany w celu uporządkowania tej części naszego miasta. Przypomnijmy, że w ostatnich latach przeprowadzono w okolicy szereg inwestycji: wyremontowano Teatr Nowy, utworzono siedzibę Filharmonii Zabrzańskiej w odrestaurowanym budynku starej biblioteki Donnersmarcków, zrewitalizowano Plac Teatralny oraz przywrócono blask zabytkowemu budynkowi przy ul. Niedziałkowskiego, w którym znajduje się filia żłobka miejskiego.