Miasto pozyskało środki na zakup sprzętu dla uczniów

Miasto Zabrze w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „Zdalna Szkoła+”, pozyskało grant na zakup...

Ksiazka z zielonym tle zarzadu 1150 3837

Miasto Zabrze w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „Zdalna Szkoła+”, pozyskało grant na zakup sprzętu dla uczniów zabrzańskich szkół.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 164 991,91 zł Miasto Zabrze zakupiło 50 szt. laptopów oraz 150 szt. tabletów na potrzeby zdalnej nauki uczniów z zabrzańskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Laptopy oraz tablety wysokiej jakości wraz z zestawem słuchawkowym umożliwią dzieciom oraz młodzieży, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

czytaj więcej:

Fa41c6355da7987b11bb27f4294e9409

Wstępne wyniki: nie będzie drugiej tury,...

C2f1d54ce1828aef32738f55dd882a5d

Fontanna na Piłsudskiego zmieni się w świetlny...

9b5a0a3fd69afdefa5535542b438e3b5

To był trudny remont. Dolnych Wałów przejezdna!

49b2c950ce9e2f049e3aeda26c14e05f

Wyskoczył z okna i wbiegł na jezdnię....

76a9f3192c11f934bf5a64b69258bd06

Rondo czy światła? Trwa spór o „pajączka”

F8015bbf8e58ce266747d02be7f18a93

Remonty na 27 ulicach. Zobacz listę i zakres prac

467a11bbfad7b1d341b6b5e16438d2b3

W Gliwicach powstanie Centralny Rejestr Umów?