Marszałkowski Budżet Obywatelski: trwa głosowanie. Wśród projektów są dwa zgłoszone przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Rozpoczęło się głosowanie w ramach czwartej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. O pieniądze na realizację ubiegają się także zabrzańskie projekty – wśród nich dwa Szpitala Specjalistycznego.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
Głosowanie przed szpitalem

Projekty Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. obejmują rewitalizację przyszpitalnego parku i stworzenie Ogrodu Ekologicznego dla pacjentów, studentów oraz mieszkańców województwa śląskiego pod nazwą „Ogród Cesarzowej Augusty Wiktorii”, a także zakup wyposażenia dla Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej.

– Spółka szuka możliwości rozwoju i poszukujemy projektów, które nam to umożliwią. Jest to duża pomoc i szansa na sfinansowanie inwestycji, które usprawnią funkcjonowanie szpitala oraz umożliwią ciągłą modernizację – zaznacza Krzysztof Żabicki, prezes szpitala.

„Zakątki Augusty”, tężnie i ekologiczne ławy

Jak wyjaśniają w szpitalu, Ogród Ekologiczny ma powstać na terenach, które w przeszłości pełniły funkcję parku ufundowanego przez cesarzową Augustę Wiktorię. Zgodnie z założeniami, ma to być miejsce przyjazne mieszkańcom województwa, ale także takie, które pokazuje innowacyjne rozwiązania ekologiczne i uczy zachowań proekologicznych. Ma również służyć pacjentom w procesie leczenia, studentom do nabywania praktycznej wiedzy m.in. w zakresie alergologii, a mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i kontaktu z naturą poprzez realizację cyklu działań profilaktyczno-ekologicznych.

Pacjenci i studenci będą mogli odpoczywać i uczyć się w strefie „Pod platanami”, gdzie na ekologicznych ławach – z ładowarkami zasilanymi energią słoneczną – będzie można słuchać wykładów lekarzy specjalistów. I oddychać powietrzem z małych tężni ogrodowych. Będzie można też odwiedzać „Zakątki Augusty”, czyli szklarnie wyposażone w system wykorzystujący deszczówkę, albo – jak podkreślają w szpitalu – poćwiczyć jogę w otoczeniu roślin, które łagodzą skutki alergii.

W ogrodzie mają znaleźć się także tablice edukacyjne oraz lampy zasilane energią słoneczną i wiatrem, odnowiona fontanna czy ścieżki sensoryczne. – Istotne jest to, że wszystkie inwestycje będą oparte o rozwiązania ekologiczne; wykorzystują systemy zamknięte obiegu wody deszczowej, energię słoneczną do ładowania np. telefonów i rośliny, które pomagają proces leczenia np. alergii – wyjaśnia prezes Żabicki.

Dostęp do badań przyspieszy diagnostykę

Z kolei zakup sprzętu dla pracowni endoskopii ma ułatwić pacjentom z miasta i województwa dostęp do diagnostyki badań chorób układu pokarmowego. – Choroby układu pokarmowego są jednymi z najczęściej występujących chorób w województwie śląskim – wyjaśnia prezes Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. – Najczęściej diagnozowaną chorobą jest nowotwór jelita grubego i cienkiego, co wynika z braku dostępności wysokospecjalistycznego sprzętu. By poprawić ten stan rzeczy trzeba zwiększyć dostępność do badań, które są podstawą skutecznego przeciwdziałania zgonom w wyniku nowotworów jelita grubego i cienkiego. Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii znacząco poprawi dostępność do badań mieszkańcom województwa, a dzięki temu przyspieszy diagnostykę, a co za tym idzie – skuteczne przeciwdziałanie ciężkim przebiegom chorób układu pokarmowego.

Można już głosować w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim, także na projekty Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Głosy oddawać można na stronie internetowej bo.slaskie.pl. – Stworzyliśmy przy wejściu szpitalnym punkt, w którym młodzi wolontariusze pomagają osobom starszym w głosowaniu – opowiada Renata Szulta, koordynator projektu. – Zabrzanie wykazują zainteresowanie, dopytują o szczegóły, ale zdarzają się też osoby, które obawiają się podać swój numer PESEL, a to niezbędny warunek do tego, aby zagłosować. Głosowanie jest bezpieczne, stąd prosimy rodziny osób starszych, aby im to uświadamiały.