Marek Bieniek

Marek bieniek wywiad

„ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ” Wygra w Gliwicach? Prezes Stowarzyszenia „Zgoda i Przyszłość” w Gliwicach. Marek Bieniek jest politologiem, ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Studiował również na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Obecnie pracuje jako pośrednik i doradca na rynku nieruchomości. Jaki cel działania ma Stowarzyszenie „Zgoda i Przyszłość” Zasadniczym celem działania ZiP jest konsekwentne realizowanie zadań określonych w statucie, w szczególności dążenie do integracji środowisk społecznych, gospodarczych oraz grup mających na celu rozwój kultury w szerokim znaczeniu tego słowa. Startowaliście w wyborach samorządowych... Tak, to prawda, stowarzyszenie przed wyborami tworzy komitet wyborczy wyborców, o tej samej nazwie. W obecnej rzeczywistości, bez wsparcia politycznego trudno jest cokolwiek osiągnąć. Jest Pan członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiem, że był Pan kandydatem PSL na stanowisko prezydenta miasta, dlaczego Pan nie wystartował? Poparliśmy Pana prezydenta Zygmunta Frankiewicza Nie można wygrać z Zygmuntem Frankiewiczem? Nie jest to łatwe zadanie, na początek musiałaby powstać szeroka koalicja, na czele której stanąłby dobry kandydat, a nie ktoś z „łapanki”, jak to miało miejsce ostatnio w jednym z komitetów Którym? Poproszę o następne pytanie Co Pan sądzi na temat ostatniego referendum? Pełna amatorszczyzna ZiP jest bardziej popularne w powiecie gliwickim, w Gliwicach niewiele osób o nim słyszało. Stowarzyszenie „Zgoda i Przyszłość” jest znanym „graczem” w polityce samorządowej powiatu gliwickiego. W ostatnich wyborach zdobyło ponad 11 tysięcy głosów, co dało zwycięstwo i pozwoliło uzyskać 8 z 23 mandatów wyborczych, przed Platformą Obywatelską, która otrzymała 7 mandatów. Wystarczyło to na utworzenie koalicji ZiP i PO. Starostą został Michał Nieszporek z PO, a Wicestarostą Waldemar Dombek z ZiP. Jaki plan w przyszłorocznych wyborach ma ZiP w Gliwicach? Stowarzyszenie buduje w Gliwicach swe struktury od podstaw, nie wiem na dzisiaj, czy wystartujemy sami czy zbudujemy koalicję, ale na pewno część naszych członków wystartuje w wyborach Jakiś program dla Gliwic już jest? Budownictwo mieszkaniowe, jest to najważniejsza sprawa w Gliwicach, o której nic się nie mówi. Miasto się wyludnia, a przecież z naszych podatków żyje. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi pracuje w Gliwicach, a w nich nie mieszka. Czy komuś chciałoby się dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów do pracy, gdyby mógł zamieszkać w naszym mieście? Ceny działek budowlanych są kosmiczne, ale dlatego, że jest ich mało. Budownictwo wielorodzinne praktycznie nie istnieje. Będzie Pan kandydował na prezydenta Gliwic? Jak powiedziałem wcześniej, ZiP na dziś nie ma konkretnych ustaleń co do wyborów, ale kandydatem na prezydenta zawsze jest lider komitetu wyborczego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.

czytaj więcej:

Andrzej Sośnierz

Były prezes NFZ o obostrzeniach: Nie są jeszcze pewne

Barbara Dziuk

Rozmowa z poseł Barbarą Dziuk. "To jest odpowiedzialność...

9ea62b6b f610 484e 86db a17900a5e54c

Zmiana na stanowisku rektora Politechniki. Profesor...

Probierz

Śląskie zostanie podzielone? Czy PiS uratuje kopalnie?...

Kamil cebulski wywiad

Kamil Cebulski

Zygmunt frankiewicz wywiad

Zygmunt Frankiewicz

Zbigniew wygoda wywiad

Zbigniew Wygoda