Lotnisko dla biznesu gotowe już w 2018 roku? Przetarg na projekt modernizacji rozstrzygnięty

Lotnisko gliwice
Rozstrzygnięto przetarg na „opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła warszawska firma INNEBO Group Sp. z o.o. Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie wszystkich wymaganych zatwierdzeń i decyzji administracyjnych. Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na styczeń 2017 roku. Według prognoz inwestycja będzie kosztować około 19 mln zł i będzie służyć jako baza dla lotów biznesowych, sportowych oraz małego ruchu cargo. Lotnisko gliwickiego aeroklubu będzie przeznaczone m.in. na potrzeby inwestorów i publicznego transportu lotniczego na małą skalę. W Gliwicach jest wiele firm, które chętnie skorzystają z takiej oferty. W przyszłości pojawi się tam niezbędna infrastruktura: zostanie wybudowany utwardzony pas i droga startowa, drogi kołowania, płyta postojowa, kontenerowa stacja paliw, hangary postojowe i postojowo – obsługowe, parkingi oraz drogi dojazdowe z niezbędną infrastrukturą. Według założeń lotnisko ma być gotowe do 2018 r. Inwestycja zostanie sfinansowana z budżetu miasta, a zrealizuje ją Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju.
źródło: UM Gliwice

czytaj więcej:

DK94 w Zabrzu

DK94: odcinek Zabrze - Pyskowice zostanie wyremontowany

Remont

Przebudowa ul. Mikulczyckiej wraz z rozbiórką...

Kopara

Zarząd Dróg Miejskich planuje przebudowę...

Parkomat

Parkomaty użyte ponad 600 tysięcy razy. Czy SPP...

Sikornik

Budowa ronda na Sikorniku. Utrudnienia w ruchu

Akademicka1

Remont ul. Akademickiej modernizacją roku 2014?

Remonty drog w gliwicach

Drogi, które zostaną wyremontowane w tym roku