Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa - kto zostanie wezwany?

Osoba stawiająca do kwalifikacji powinna posiadać dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz zdjęcie, jak do dowodu [...]
Wojsko gliwice

Na obszarze administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Gliwicach powołano pięć powiatowych komisji lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

Jak informuje WKU, celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej, wstępnego przeznaczenia osób do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony, założenia ewidencji wojskowej oraz rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej. wku-gliwiceKto zostanie wezwany do stawienia się do kwalifikacji wojskowej? -Mężczyźni urodzeni w 1999 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. -Osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. -Osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. -Kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944) Wezwane zostaną także osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie? Osoba stawiająca do kwalifikacji powinna posiadać dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz zdjęcie, jak do dowodu osobistego o wymiarach 3 x 4 cm.