Koniec z gimnazjami. Co z "zawodówką"? Jakie jeszcze reformy szykuje MEN?

Zrzut ekranu 2016 06 27 godz 14 52 56
Zmiany w kształceniu fachowców, powrót do "starej" struktury szkolnictwa, nowe kompetencje w programie szkolnym. To tylko niektóre z reform zaprezentowanych przez MEN, podczas konferencji Podsumowanie Ogólnopolskich Debat o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Do tej pory wielu osobom źle kojarzą się "zawodówki". Żeby odczarować to przekonanie, MEN proponuje utworzenie II stopniowej szkoły branżowej. Absolwent, który ukończy I stopień i zda egzamin z jednej kwalifikacji, uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Będzie mógł iść do pracy lub podjąć naukę w szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji zyskuje się wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika. Wówczas można przystąpić do matury zawodowej oraz kontynuować kształcenie na wyższych studiach zawodowych w branży, w której uzyskało się tytuł technika. W proponowanej strukturze pozostaje technikum działające na dotychczasowych zasadach, z maturą na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. - Chcemy zrobić ze szkoły zawodowej modę, trend - pokazać, że tam realizuje się pasja. - przekonuje Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Propozycja reform dotyczy również podstawy programowej. MEN chce dołożyć dwie kompetencje, bezwzględnie konieczne w jego opinii - Uczeń musi znać swoją literaturę i musi czytać. Musi znać swoją historię, bo wtedy czuje się bezpieczny i buduje swoją tożsamość, żeby być patriotą gospodarczym. - mówiła Anna Zalewska

Jakie rozwiązania miałyby poszerzać świadomość historyczną uczniów? Zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na nauczanie historii, wprowadzenie korelacji przedmiotowej pomiędzy historią, językiem polskim, a wiedzą o społeczeństwie. Wycieczki do miejsc historycznych, związanych z dziedzictwem kulturowym - poznawanie swojego otoczenia, „żywe lekcje historii”.

MEN zapowiada także rezygnację z prowadzenia dokumentacji tzw. "godzin karcianych", wprowadzenie nowego stopnia awansu zawodowego - nauczyciel specjalista. Jest również wspólny z Ministerstwem Cyfryzacji plan unowocześnienia szkół, poprzez doprowadzenie szybkiego internetu do każdej z nich.

Już w 2017 roku szykuje się istotny etap zmian w strukturach szkolnictwa: reforma_men_gliwiceSzkoły Powszechne, według reformy przewidywanej na 2022 rok, to klasy I-VIII z edukacją wczesnoszkolną w klasach I-IV. Jak wynika z prezentacji przedstawionej przez MEN, za kilka lat znikną też definitywnie gimnazja. 2022-2023_gliwice
źródło: MEN

czytaj więcej:

Firmy gliwice

W Gliwicach jest 22,5 tys. mikrofirm. Jak...

Poczta gliwice

Coraz mniej ludzi korzysta z usług poczty,...

Cyrk gliwice

Wrocław, Łódź, Warszawa... czy Gliwice dołączą?...

20151217 074407

Sprawdź obowiązujący świąteczny rozkład jazdy...

Hiv

Połowa nie wie o zakażeniu. Zarażają następnych

123

Bilety okresowe na karcie ŚKUP. Sprawdź jak to...

ZHP wyr

Czuwaj! 95-lat Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej