Komitet Regionów docenił woj. śląskie za walkę z kryzysem

Województwo śląskie jako jedno z pierwszych postanowiło wdrożyć działania, aby ograniczyć skutki kryzysu...
Marszalek

Odbudowa europejskiej gospodarki, która mocno ucierpiała w wyniku pandemii będzie jednym z priorytetów Unii Europejskiej w ciągu najbliższych lat. Województwo śląskie jako jedno z pierwszych postanowiło wdrożyć działania, aby ograniczyć skutki kryzysu. Z tego względu nasz samorząd wojewódzki otrzymał tytuł „Europejski Region Przedsiębiorczości”.

- Tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości to prestiżowe i historyczne wyróżnienie dla województwa śląskiego. Potwierdza, że w trudnym czasie walki z pandemią potrafiliśmy, we współpracy z Komisją Europejską, przygotować największy w Polsce regionalny program pomocy gospodarce o wartości 1,4 miliarda złotych - stwierdził marszałek Jakub Chełstowski. - Zrobiliśmy to, co powinien zrobić samorząd regionalny. W szerokiej współpracy ze stroną europejską i administracją rządową zaproponowaliśmy skuteczne rozwiązanie, które pozwoliło przetrwać wielu firmom trudny czas i zachować miejsca pracy - podkreślił.

erp chelstowski

Nagroda jest przyznawana przez Komitet Regionów - organ doradczy i opiniodawczy Wspólnot Europejskich, który reprezentuje stanowiska władz lokalnych i regionalnych na forum unijnym. Ustanowiono ją wspólnie z Komisją Europejską, przy wsparciu podmiotów na poziomie UE, takich jak SME United, Eurochambres oraz Social Economy Europe. Miano „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” co roku otrzymują gminy, miasta i regiony, które przedstawiają wybitne i przyszłościowe strategie wspierania MŚP, start-upów oraz przedsiębiorstw scale-up. Tym razem jednak zdecydowano się zmienić formuję konkursu, aby wyróżnić samorządy, które podjęły szczególne kroki w celu ochrony gospodarki przed negatywnymi skutkami wybuchu pandemii. W ten sposób Komitet Regionów chce zachęcać władze lokalne na Starym Kontynencie do opracowania strategii pobudzania przedsiębiorczości, przede wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględniając przy tym skutki kryzysu wywołanego COVID-19.

Śląskie zostało wyróżnione ze względu na opracowaną strategię na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i sektora MŚP, które mierzą się ze skutkami kryzysu wywołanego COVID-19. Wyróżnienie marką „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” zapewnia uznanie na poziomie europejskim i widoczność regionalnych strategii przedsiębiorczości. Oznacza także dostęp do rosnącej sieci pionierskich regionów, które aktywnie wzmacniają swoje ekosystemy przedsiębiorczości, wymieniają się dobrymi praktykami i współpracują w zakresie projektów europejskich. Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów, Michael Murphy, w specjalnym oświadczeniu pogratulował województwu śląskiemu otrzymania tytułu. Co więcej, podkreślił, że jury konkursu było jednogłośne w pozytywnej ocenie złożonego w ramach konkursu wniosku. Dodał, że Śląskie zaproponowało ambitną, perspektywiczną wizję wspierania przedsiębiorczości.

Europa stoi przed długim i intensywnym procesem odbudowy, dlatego budowanie silnych i odpornych ekosystemów przedsiębiorczości stanie się jednym z priorytetów polityki gospodarczej w UE. Ponadto wspólnota zamierza wspierać inteligentną i zrównoważoną przedsiębiorczość oraz zwiększać zaangażowanie na rzecz ekologicznej i cyfrowej transformacji. Województwo śląskie bardzo szybko zareagowało na pandemię i już 6 kwietnia 2020 r. Urząd Marszałkowski razem z podległymi mu instytucjami regionalnymi wdrożył tzw. Śląski Pakiet dla Gospodarki uzupełniający wsparcie państwa w ramach Tarczy Antykryzysowej. Z kolei 19 października 2020 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030. Zielone Śląskie”, która jest odpowiedzią na wyzwania środowiskowe, przed jakimi stoi nasz region, ale także planem poprawy warunków życia jego mieszkańców.

- Naszą szczególną uwagę zwracamy na kwestie zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw działających na terenie regionu. W związku z pandemią oraz dlatego, że uważamy, iż administracja publiczna powinna odpowiadać na potrzeby MŚP, czujemy się również zobowiązani do zapewnienia dalszej pomocy tym firmom, które chcą się rozwijać oraz tym, które walczą o przetrwanie i chcą odzyskać utraconą pozycję rynkową. Liczymy na naszych przedsiębiorców, ich innowacyjność, kreatywność i nowe pomysły, to z czego od lat słynie nasz region - wyjaśniał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W edycji specjalnej nagrodę ERP przyznano również pięciu innym europejskim miastom i regionom: Region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja), Region Wspólnota Madrytu (Hiszpania), Region Helsinki-Uusimaa (Finlandia), Miasto Castelo Branco (Portugalia) i Miasto Gabrovo (Bułgaria).

- To ogromne wyróżnienie dla województwa śląskiego i wyraz uznania naszej pracy na rzecz mieszkańców i regionu. Cieszę się, że działania władz regionu zostały zauważone i docenione przez przedstawicieli Unii Europejskiej, co potwierdza, że zmierzamy w dobrym kierunku, wspierając przedsiębiorców w tym trudnym okresie. Przyjęta przez Sejmik strategia rozwoju województwa to odpowiedź na wyzwania, które stoją przed regionem w perspektywie najbliższych lat i wierzę, że jej realizacja przełoży się na dalszy rozwój województwa - mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok.

efp chelstowski

fot. Tomasz Żak / UMWŚ