Kolejny transport darów wyjedzie z Zabrza. Tym razem środki medyczne trafią do miasta Równe

Miasto Zabrze po raz drugi wysyła tira z darami na Ukrainę. Tym razem w większości będą to środki medyczne, które dostarczone zostaną do miasta partnerskiego - Równe. Dzięki darom pomoc medyczna zostanie udzielona rannym na czas.

Do miasta partnerskiego Równe trafi kolejna partia środków medycznych. Do szpitala znajdującego się w tym mieście, trafia wiele osób rannych - z frontu wojennego.

- Skoordynowaliśmy szeroko zakrojoną pomoc dla ukraińskich przyjaciół, którzy wysłali do Zabrza swojego kierowcę z samochodem ciężarowym. Na miejskim koncie dedykowanym pomocy Ukrainie zebraliśmy środki, za które zakupiliśmy leki i artykuły medyczne - tłumaczy Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Dodatkowo niemieckie miasto partnerskie Essen zorganizowało zbiórkę darów, które przetransportowane zostały do Zabrza, a stąd trafią prosto do Ukrainy.

Kolejny dary z Zabrza

Przypomnijmy, że miasto po raz drugi zorganizowało transport darów. W środę, 2 marca, dzięki sfinansowaniu środków medycznych przez firmę Zarys towar o wartości 200 tys. zł trafił do ukraińskich miast.

- W Ukrainie rozpoczęły się działania wojenne. Weszliśmy w fazę gorącej otwartej walki z agresorem. Ukraińcy robią wszystko, co możliwe i niemożliwe, aby chronić swoją ojczyznę. W tych trudnych czasach jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc. Serdecznie dziękujemy - mówiła 2 marca Iryna Korolchuk z Ministerstwa Zdrowia Ukrainy.

Środki zostały kupione od ZARYS International Group, a opłacone z budżetu Fundacji. Transport został zorganizowany przy bezpośredniej współpracy z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy. Towar przekroczył granicę w Dorohusku i trafił do Łucka, gdzie wołyński oddział Ministerstwa Zdrowia rozdysponował towar na potrzeby szpitali.