Kierowco, uważaj co wlewasz do baku. Jakość gliwickiego paliwa pod kontrolą

Paliwo
Polskie paliwo przechodzi regularną kontrolę ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W zeszłym roku Inspekcja Handlowa zarejestrowała, że spośród zbadanych próbek paliw, tylko 2,68% posiadało nieprawidłowości w swoim składzie. To lepszy wynik niż w roku 2014, kiedy to zakwestionowano 3,87% próbek. Stacje benzynowe są kwalifikowane do kontroli na podstawie skarg napływających ze strony konsumentów oraz na zasadzie losowej. W ubiegłym roku z 522 stacji, na które napłynęły skargi, pobrano 603 próbki benzyny i oleju napędowego. Nieprawidłowości wykryto w 9,45% próbek, a zastrzeżenia najczęściej dotyczyły oleju napędowego. Na skalę kraju, najgorsze jakościowo paliwo stwierdzono w województwach: śląskim (22,67 proc. próbek), świętokrzyskim (17,65 proc.), łódzkim (15,56 proc.), kujawsko-pomorskim (14,81 proc.) oraz lubuskim (13,64 proc.). Natomiast spośród stacji wybranych losowo, przebadano 933 próbki paliw, przy czym najwięcej nieprawidłowości zarejestrowano w województwach: łódzkim – 6,78 proc. zbadanych próbek, warmińsko-mazurskim – 6,38 proc., podlaskim – 5,88 proc. i podkarpackim - 4,26 proc. W Gliwicach w 2015 roku nie zanotowano nieprawidłowości w przebadanych próbkach. Po nowym roku w naszym mieście kontrolę przeszło już 6 stacji benzynowych. Z uwagi na statystyki dotyczące złego składu paliw, badania najczęściej skupiały się na jakości oleju napędowego. Na szczęście w naszym mieście nie zakwestionowano żadnej z przebadanych dotychczas próbek. W przypadku jednak, gdy jakość benzyny lub oleju napędowego wydaje nam się wątpliwa, zawsze możemy zgłosić daną stację do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który weźmie pod uwagę naszą skargę w przypadku przeprowadzania kolejnych kontroli. Pamiętajmy, że paliwo słabej jakości zużywa się szybciej. Powoduje również pogorszenie stanu technicznego silnika, co może doprowadzić do poważnej awarii. Parametry, które najczęściej nie przechodzą badań jakości, to w przypadku oleju napędowego odporność na utlenianie podawana w godzinach oraz zbyt niska temperatura zapłonu. Utlenianie charakteryzuje się mętnieniem paliwa i osadami żywicznymi w zbiorniku i systemie zasilania. Takie objawy mogą grozić zatkaniem filtrów paliwa, zanieczyszczeniem zaworów wtryskowych oraz innymi usterkami układu paliwowego. Natomiast zbyt niska temperatura może prowadzić nawet do eksplozji oparów oleju w trakcie nalewania paliwa do baku. W przypadku benzyny, najczęściej wykrywano nieprawidłowe wartości destylacji. Niespełnienie tej normy skutkować może wolniejszym rozgrzewaniem silnika, większym zużyciem paliwa, pogorszeniem jego spalania, a także tworzeniem zacieków i osadów na elementach silnika. Gaz LPG zazwyczaj nie spełniał parametrów w zakresie dopuszczalnego poziomu przekroczenia całkowitej zawartości siarki, co prowadzić może do korozji niektórych elementów silnika. Badania jakości paliwa przeprowadzane są przez Inspekcję Handlową od 2003 roku. Kontroli podlegają prawie wszystkie rodzaje paliw dostępnych na rynku: olej napędowy, benzyna, gaz LPG oraz biopaliwa. W trakcie pierwszej kontroli, ilość próbek niespełniających norm wyniosła aż 30%. W następnych latach jakość paliwa stopniowo wzrastała, a od dłuższego czasu odsetek zakwestionowanych próbek utrzymuje się poniżej 5%. W osiągnięciu takiego wyniku pomogła ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która umożliwiła sprawdzanie każdego etapu dystrybucji – od producenta poprzez magazyny, hurtownie, transport aż po stacje benzynowe.
źródło: UOKiK

czytaj więcej:

Policja Gliwice

To już drugie włamanie do hotelu w ciągu kilku dni

Zagrażał sąsiadom, policjantom groził nożem

88db7844af2ce90dd73b32850051e7fc

Zdemolowała komisariat. Wgniotła głową ścianę

1a14bddfae64667ee7908e030bad7b35

Wtargnął do mieszkania. Pociął dłużnika nożem i...

99552797e1630f1fc706d3714ba75745

Akcja pogotowia lotniczego. Poważne obrażenia

7d47e60ff5ebcf6908e43e544312d14c

Napad z nożem w ręku. Policja poszukuje bandyty

4c2e419a7c13e2ee37c5b90d72be8d5e

Śmiertelny wypadek na DK88. Potrącił dzika