Jubileusz 50-lecia hematologii dziecięcej na Śląsku obchodzono w Sztolni Królowa Luiza. Do Zabrza przyjechali specjaliści z całego kraju

Pierwszy oddział hematologii dziecięcej w naszym województwie powstał pół wieku temu w Zabrzu. W ostatni poniedziałek, na rodzinnym pikniku z okazji tej okrągłej rocznicy, spotkali się specjaliści z całego kraju. Padło wiele słów uznania, ale też tych mówiących o wyzwaniach na przyszłość.

Paweł Janicki/ UM Zabrze
50 lat zabrzańskiej hematologii

Wszystko zaczęło się 50 lat temu w Zabrzu. Po 15 latach utworzono Klinikę Pediatrii i Hematologii, a w 1998 r. powstała Katedra i Klinika Hematologii Dziecięcej i Chemioterapii. Początki nie były łatwe. Bo lekarze i pacjenci mieli do dyspozycji o wiele mniej łóżek niż dzisiaj. Bo warunki były zupełnie inne. Mimo to spróbowali. I dzisiaj wiadomo, że warto było.

Jubileusz 50-lecia hematologii dziecięcej na Śląsku stanowi okazję do przekazania słów uznania dla specjalistów oddziałów hematologii i onkologii dziecięcej w naszym regionie. Dumą napawa fakt, że regionalne oddziały hematologii i onkologii, w tym pionierski na Śląsku w Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko ŚUM w Zabrzu, mogą poszczycić się lekarzami, którzy z pełnym zaangażowaniem i odwagą podejmują wyzwania, przecierające szlaki dla innowacyjnych metod diagnostyki i skutecznego leczenia. W swojej pracy udowadniają, że najlepsze efekty przynosi połączenie sztuki medycznej na najwyższym poziomie z wrażliwością wobec chorego oraz poszanowaniem godności pacjenta – przyznała prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

20 września do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu przyjechali kierownicy klinik i oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej z całego kraju. W rodzinnym pikniku z okazji 50-lecia hematologii dziecięcej na Śląsku udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. Tomasz Szczepański, emerytowany kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SPSK nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko ŚUM Danuta Sońta-Jakimczyk, prezes Fundacji Iskierka Jolanta Czernicka-Siwecka, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Piotr Nowak, senator RP Barbara Dziuk, senator RP Beata Małecka-Libera, pacjenci Oddziału Hematologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podopieczni Fundacji Iskierka i ich rodzice.

Zabrzański oddział, nie odbiegając standardem od innych prowadzonych w kraju a nawet za granicą, może poszczycić się prowadzeniem kompleksowej diagnostyki i leczeniem pacjentów z nowotworami krwi, układu chłonnego, guzami litymi. Prowadzona jest również diagnostyka i leczenie różnych postaci niedokrwistości (opornych na leczenie, niedokrwistości hemolitycznych, anemii aplastycznych), skaz krwotocznych (małopłytkowości i hemofilii), zaburzeń krzepnięcia, trombofili, chorób węzłów chłonnych. Prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów onkohematologicznych z uwzględnieniem aktualnie stosowanych na świecie schematów leczenia.

Klinika specjalizuje się w leczeniu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego: ostrych białaczek, w tym białaczki niemowlęcej, chłoniaków, choroby Hodgkina, jak również pacjentów z guzami litymi (nerek, wątroby, tkanek miękkich, guzów zarodkowych). Ośrodek koordynuje w całym kraju program leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u niemowląt. Diagnostyka onkohematologiczna prowadzona jest z użyciem najnowszych metod, w tym monitorowania minimalnej choroby resztkowej za pomocą 8-kolorowej cytometrii przepływowej. Oddział współpracuje z 17 ośrodkami hematologii i onkologii dziecięcej w Polsce skupionymi w ramach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków i Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Guzów Litych, Zakładem Genetyki Molekularnej i Klinicznej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Zakładem Genetyki Medycznej Instytutu Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Katedrą Immunologii Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie (Holandia), Centrum Diagnostycznym Ostrych Białaczek Uniwersytetu we Frankfurcie (Niemcy), Katedrą Medycyny, Uniwersytetu w Salamance (Hiszpania), II Katedrą Medycyny, Szpitala Uniwersyteckiego Schleswig-Holstein, Kilonia (Niemcy), Katedrą Hematologii/Onkologii Dziecięcej, Uniwersytetu Karola, Praga (Republika Czeska) – wymieniają przedstawiciele placówki.