Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa mostu w ciągu ul. Dworcowej

Most

Posiadające trwałą wadę przęsło mostu zostanie wyburzone, a w jego miejsce powstanie nowe. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. W II kwartale 2016 r. zostanie zawarta umowa z wykonawcą. Najprawdopodobniej nowym mostem będzie można przejechać w 2017.

Modernizacja obiektu, od strony kościoła św. Barbary, będzie polegała na wymianie przęsła mostu, przebudowie przyczółków i wzmocnieniu posadowienia. Rozebrane zostanie również jedno z przęseł obiektu, na którym znajduje się obecnie tzw. dziki parking – mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Przypominamy, że w 2013 r. zakończyła się przebudowa mostu nad Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa. Podczas trwających 6 miesięcy prac naprawiono i zabezpieczono skorodowane elementy konstrukcji, a także wymieniono nawierzchnię jezdni oraz chodników na moście. Odnowione zostały też zabytkowe balustrady, a skarpy w pobliżu mostu zostały umocnione. Zlikwidowano też torowisko tramwajowe na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Wybrzeże Armii Krajowej.

źródło: UM Gliwice