Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa skorzystaj z bezpłatnej informacji prawnej w Gliwicach

Ofiary gliwice
W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517 W dniach 22 lutego – 27 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Specjaliści będą pełnić dyżury w ośrodkach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów. Lista podmiotów udzielających porad w Gliwicach w ramach Tygodnia Pomocy: dyżury

czytaj więcej:

A94223583c21271a45ef62305d4e2266

Pobicia, kradzieże, groźby... podsumowanie...

1a14bddfae64667ee7908e030bad7b35

Wtargnął do mieszkania. Pociął dłużnika nożem i...

7f23dcfbe64e4348bd21e29b1ec76fb1

Niedoszły gwałciciel trafił do aresztu

Acb1c7a29e4afb847e63ea0455deea1b

Złapali 27 przestępców. Grozili ucięciem palców

Dd54f2087dd117bdcbdaf97c3cd78c9c

Znaleźli pół kilograma marihuany. Zatrzymali...

4c2e419a7c13e2ee37c5b90d72be8d5e

Śmiertelny wypadek na DK88. Potrącił dzika

E8658cb4a1b6dba2ad4d07e8c6d174b9

Śmiertelny wypadek na A4. Wstrzymano ruch