Jaka będzie przyszłość terenów po kopalni i koksowni Makoszowy?

W zabrzańskim magistracie rozmawiano o zagospodarowaniu terenów byłej KWK Makoszowy oraz koksowni...
Makoszowy spotkanie

W zabrzańskim magistracie rozmawiano o zagospodarowaniu terenów byłej KWK Makoszowy oraz koksowni. Jak podkreślają władze miasta współpraca pomiędzy stronami porozumienia pozwoli wypracować warunki do podjęcia działań w celu pozyskania środków, w tym zewnętrznych, dla sfinansowania działań rewitalizacyjnych w obrębie tych terenów.

W rozmowach uczestniczyli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezes SRK SA Janusz Gałkowski, prezes JSW KOKS SA Iwona Gajdzik-Szot, wiceprezes katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Jacek Bialik, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk, prof. Marian Turek oraz prof. Krzysztof Wrana. Omówiono szanse i możliwości, które powstają w nowych warunkach finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych m.in. ze środków unijnych.