Jak usługi informatyczne dla firm pomagają chronić firmowe dane

Kompleksowa obsługa informatyczna dla biznesu oprócz usług związanych z zarządzaniem infrastrukturą informatyczną, wsparciem dla użytkowników, aktualizacją oprogramowania, serwisem, obejmuje również usługi związane z ochroną firmowych danych. Niestety, są one często niedoceniane, a ich znaczenie jest zbyt marginalizowane. Usługi informatyczne to zwykle cały pakiet działań i procesów, które obejmują m.in. prace związane z infrastrukturą i systemami IT przedsiębiorstwa.

Jak usługi informatyczne dla firm pomagają chronić firmowe dane

Firma informatyczna – ochrona firmowych danych

Kompleksowe usługi informatyczne dotyczące ochrony danych uwzględniają najczęściej procesy jak:

 • centralizacja danych,
 • tworzenie procedur i zasad organizacyjnych dotyczących przechowywania danych,
 • wyodrębnienie danych o krytycznym znaczeniu dla firmy,
 • ustalenie zasad wykonywania kopii zapasowych, w tym ich weryfikacji,
 • zbudowanie systemu uprawnień i ustalenie zasad dostępu do danych dla poszczególnych użytkowników,
 • ochrona i monitorowanie sieci komputerowej, szczególnie na styku z siecią Internet,
 • ustalenie i wdrożenie kwestii organizacyjnych i technicznych związanych z kopiowaniem danych na zewnętrzne nośniki pamięci,
 • ustalenie procedur na konieczność wysyłania danych poprzez pocztę elektroniczną,
 • wdrożenie procedur związanych z szyfrowaniem danych,
 • analiza pojedynczych punktów awarii w zakresie przechowywanie danych,
 • oraz opis zastosowanych rozwiązań zakresie ochrony danych w kontekście dokumentacji RODO.

Powyższe elementy to tylko te, wybrane z długiej listy usług informatycznych dotyczących ochrony danych firmy. Pełny zakres zależy od specyfiki danej firmy oraz wymogów i możliwości danej infrastruktury informatycznej, jak też oczekiwań klienta. Dobór odpowiednich usług, a w szczególności ich wdrożenie, wymaga dużego doświadczenia w zakresie ochrony danych oraz właściwych kompetencji. Zdecydowana większość przedsiębiorstw zleca tę czynność do zewnętrznych firm informatycznych. Firmy te, po wykonaniu analizy i przygotowaniu odpowiednich wdrożeń, bardzo często są również wybierane do nadzoru eksploatacyjnego. W niektórych przypadkach, nadzór eksploatacyjny pełni informatyk etatowy firmy, choć z uwagi na obciążenie pracą i zakres obowiązków jest to coraz rzadziej spotykane rozwiązanie.

Jak optymalnie wybrać dostawcę usług ochrony danych?

W przypadku wyboru firmy informatycznej, która ma w zakresie swoich obowiązków zająć się ochroną danych, nie można pozostawić nic przypadkowi. Wybór nieodpowiedniej firmy może skutkować nie tylko nietrafioną inwestycją, niespełniającą oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności, ale może grozić utratą informacji, które w ramach tej usługi miały być przecież chronione. Przy wyborze warto kierować się doświadczeniami i wskazaniami innych, którzy taki wybór mają już za sobą. Jedną z firm, która od 30 lat oferuje kompleksową obsługę informatyczną jest Centrum Systemów Komputerowych. Sprawdź ofertę CSK jako doświadczonego i kompetentnego dostawcy usług informatycznych w Katowicach i innych miastach województwa śląskiego.