Giną zwierzęta i rośliny. Wypalanie traw nie użyźnia gleby, stanowi poważne zagrożenie

Wypalanie traw gliwice
Co roku wraz z nadejściem wiosny powraca problem wypalania traw na łąkach, polach i nieużytkach. Wszystko to za sprawą fałszywego przekonania , że spalanie traw powoduje szybszy i bujny odrost roślinności. Tymczasem wiosenne wypalanie traw nie tylko szkodzi środowisku, powodując zniszczenia roślinności i śmierć zwierząt, stanowi także poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. W wyniku bezmyślności osób wypalających, ogień bardzo często rozprzestrzenia się, powodując niszczycielskie w skutkach pożary. Ponadto należy pamiętać, że wypalanie traw jest w naszym kraju zabronione. Grozi za nie kara grzywny, a w przypadku stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz spowodowania dużych strat materialnych – nawet do 10 lat pozbawienia wolności (art. 163 § 1 Kodeksu karnego). Straż Miejska przypomina - zgodnie z art. 131 pkt 12 Ustawy o ochronie przyrody: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary- podlega karze aresztu albo grzywny. Zgodnie z art. 82 Kodeksu wykroczeń: § 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. § 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. W przypadku popełnienia powyższego wykroczenia funkcjonariusz ma prawo na sprawcę wykroczenia nałożyć karę grzywny w wysokości od 50 do 500 zł.
źródło i foto: SM Gliwice

czytaj więcej:

Szczeniaki do adopcji gliwice

Coraz więcej zwierzaków znajduje nowy dom!...

Cyrk gliwice

Wrocław, Łódź, Warszawa... czy Gliwice dołączą?...

39d1e8a320d28f45adf949a8d8eb54af

Daj odrobinę miłości porzuconym zwierzętom

78fa804fb67df6be42bb37c459b05e03

Kolejne inwestycje na osiedlu Kopernik

655af8b7abc6fb518fdedb745896576f

Gliwice wyróżnione w rankingu zarobków!

4721cfc33609f0940d601db6f249f76f

Budowa parkingu na Okrzei. "Do trzech razy sztuka"

A47b4bd3e8160b0f6296df9d0c8d14a5

Zielone Gliwice. Kilkaset drzew, kilkadziesiąt...