Fundacja Most the Most zorganizowała kolejny konkurs „Nasz Zabytek”. Można już głosować, a stawką jest milion złotych

Fundacja Most the Most po raz kolejny zorganizowała konkurs „Nasz Zabytek”. Jego celem jest odnowienie i adaptacja wybranego obiektu zgodnie z pomysłem mieszkańców. Stawką jest milion złotych!

Facebook/ Most the Most
Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu

Wystarczy znaleźć zabytek w swojej okolicy i zaproponować, w jaki sposób może być wykorzystany przez lokalną społeczność. A do wykorzystania na jego rewaloryzację jest aż 1 000 000 złotych dofinansowania! Konkurs „Nasz Zabytek”, który właśnie się rozpoczął, ma charakter lokalny i jest skierowany do osób pragnących pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom.

– Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności zwycięski obiekt może zostać zrewaloryzowany i zaadaptowany zgodnie z pomysłem mieszkańców. Zwycięski projekt uzyska od fundacji dofinansowanie o wartości do 1 000 000 złotych. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej. Ideą konkursu jest aktywizacja lokalnej społeczności, przy wsparciu i zaangażowaniu właścicieli zabytków (samorządów), aby wesprzeć rewaloryzację lokalnych zabytków i nadać im nowe funkcje społeczne. Funkcje, które będą wartością dla mieszkańców i będą stanowiły płaszczyznę do międzypokoleniowej współpracy – przekonuje zabrzański magistrat.

Swoje propozycje można zgłaszać od 8 sierpnia do 5 września 2022 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Fundacji Most the Most, która przeprowadziła już cztery edycje konkursu „Nasz Zabytek” w dziesięciu województwach. Organizacja non-profit, powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, angażuje się w realizację zadań z obszaru kultury i angażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych.

– W konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome (z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy, mauzoleów, kurhanów, zabudowań w obrębie cmentarzy), wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne – wyjaśniają organizatorzy.