FCC Polska: Wkrótce uruchomienie hermetyzacji w MPGK

Nowa hala operacyjna, tunele kompostownicze oraz wentylatorownia wraz z systemem oczyszczania powietrza...

Fcc zabrze

Nowa hala operacyjna, tunele kompostownicze oraz wentylatorownia wraz z systemem oczyszczania powietrza – najważniejsza, nowa część inwestycji hermetyzacji zakładu MPGK w Zabrzu otrzymała właśnie pozwolenie zintegrowane na jej użytkowanie.

Na początku tego roku FCC Polska otrzymało długo wyczekiwany dokument – postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Postanowienie to stwierdzało pełną zgodność instalacji biologicznego przetwarzania odpadów z przepisami, w tym z przepisami ochrony środowiska. Był to ostatni brakujący element potrzebny Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego do wydania tzw. pozwolenia zintegrowanego, które umożliwia rozpoczęcie eksploatacji zakończonej w roku 2019, pierwszej części inwestycji. Pozwolenie to zostało właśnie wydane.

– Przesunięcie terminu rozruchu nowej instalacji wynikało z ogólnokrajowych, niezależnych od nas zawirowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami. – mówi Krzysztof Tomczyński, Dyrektor ds. Inwestycji i Technologii z FCC Polska. – Nasza inwestycja zbiegła się w czasie ze skomplikowanymi regulacjami, do których i my musieliśmy się dostosować. Formalna droga dobiegła jednak końca i aktualnie przygotowujemy się do uruchomienia gotowej części instalacji biologicznego przetwarzania odpadów. To z kolei umożliwi nam rozpoczęcie pracy nad modernizacją starej części i finalnie połączenie ich w jeden, hermetyczny proces biologicznego przetwarzania odpadów – dodaje Tomczyński.

W skład nowej części instalacji, która jest w całości gotowa do użytkowania, wchodzi nowa hala operacyjna, tunele kompostownicze oraz wentylatorownia wraz z systemem oczyszczania powietrza. Z kolei druga część inwestycji, która obejmuje modernizację dotychczasowej instalacji, a dokładnie wymianę otwieranych dachów tuneli BIODEGMA na stałe żelbetowe, następnie połączenie obu części instalacji w jedną całości, jest już w fazie zaawansowanych przygotowań – m.in. ustawiono już dźwig ułatwiający wykonanie prac montażowych i demontażowych. Prace nad drugą częścią mają zakończyć się jesienią. Na koniec, w celu uruchomienia całości inwestycji, konieczne będzie ponowne przejście przez odbiory oraz procedurę uzyskiwania tzw. pozwolenia zintegrowanego.

Hermetyzaja zakładu to jeden z kilku elementów programu, którego celem jest m.in. podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie ewentualnych uciążliwości zapachowych oraz jedna z kilku inwestycji FCC Polska w Zabrzu mająca dostosować zakład do najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Wartość całej inwestycji wyniesie ponad 15 mln zł i w całości finansowana jest ze środków Grupy FCC Environment CEE.

czytaj więcej:

89601bda48977e8139a1ddcf09fa1fd3

Utrudnienia w ruchu, nawet do 15 lipca

B122114e22db7e95bb57ed5003533146

Widzieliście lwa? Straż Miejska interweniowała

45171765ee5f1bee90247be4c4ed48c0

Nawet 800 zł kary za niewłaściwe parkowanie

9c9fb79343cec5dd0d93f3b572185f75

Portowa i DK88 zamknięte od 2 kwietnia

89dd465baa638860b21397ed48740f9f

Obronią się same! Kolejny bezpłatny kurs...

C15ee000a63c6516782ab90c4c87778d

O wycince lip zadecyduje... Zabrze

Ac2e849b4a428fbab1a3915044f21521

Pogryzł policjanta. Sylwestrowe podsumowanie