Dodatkowe łóżka dla chorych na Covid w Centrum Chorób Serca

Odpowiadając na prośbę wojewody śląskiego w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu zdecydowano o uruchomieniu 12 łózek...
Szpital zabrze

Odpowiadając na prośbę wojewody śląskiego i dyrektora śląskiego NFZ - ze względu na szczególnie trudną sytuację pandemiczną w województwie - w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu zdecydowano o uruchomieniu dodatkowych 12 łózek respiratorowych zlokalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii.

Jest to konkretna pomoc i wsparcie w obecnie szczególnie trudnej sytuacji niedoboru łóżek i niedoboru kadr medycznych w woj. śląskim, tym cenniejsze jest, że te 12 łóżek spełnia wszystkie wymogi sprzętowe i kadrowe dla zabezpieczenia chorych z COVID, którym respirator już nie wystarcza i potrzebne nawet może być ratowanie życia z pomocą ECMO, tam gdzie będą medyczne wskazania. Koordynatorami tego oddziału są doc. Paweł Nadziakiewicz, anestezjolog i prof. Michał Zembala, kardiochirurg.

Tym samym SCCS , które od ponad roku przyjmuje chorych z COVID wymagających pomocy kardiologicznej i kardiochirurgicznej powiększa swój stan posiadania dla chorych COVID z 7 do 19 łóżek respiratorowych od dnia dzisiejszego, pozostawiając nadal w gotowości łóżka kardiologiczne. Koordynatorami tych oddziałów kardiologicznych zlokalizowanych w budynku A SCCS są prof. Zbigniew Kalarus i prof. Mariusz Gąsior.

- Dziękujemy wszystkim medykom i niemedykom, którzy w sposób szczególny i bardzo ofiarny włączyli się do pomocy dla chorych, ofiar pandemii, dla których nasza pomoc medyczna jest niezbędna aby niejednokrotnie uratować życie i przywrócić zdrowie. Dziękujemy Wam wszystkim za tą pracę także służbom niemedycznym, służbom mundurowym, bowiem wspólny wysiłek jest potrzebny ale i niezbędny, aby tą pandemię pokonać i ograniczyć dramatyczne jej skutki. - mówi prof. Marian Zembala, dyrektor ŚCCS w Zabrzu.