Dlaczego na stadion przyjechało wczoraj tyle policji? Zobacz zdjęcia

We worek na stadionie policjanci prowadzili ćwiczenia w ramach doskonalenia umiejętności przywracania ładu i porządku publicznego w trakcie zabezpieczania imprez masowych.

We wtorek po południu na zabrzańskim stadionie przeprowadzono policyjne ćwiczenia. Szkolenie miało na celu przede wszystkim zgranie ze sobą policjantów, którzy w razie zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego, będą interweniować w pododdziałach zwartych. W treningu wzięli udział policjanci VI Kompanii Nieetatowego Pododdziału Policji (NPP).

W trakcie ćwiczeń na zabrzańskim stadionie mundurowi sprawdzili mobilności pododdziału i ocenili możliwość przemieszczania się po obiekcie w oddziałach zwartych. Policjanci zapoznali się z charakterystyką obiektu, a ich dowódcy omawiali możliwe wariant taktyczne w przypadku konieczności przeprowadzenia działań.

Nabycie i utrwalenie takich umiejętności jest niezbędne nie tylko wówczas, gdy dochodzi do zamieszek i konieczne jest natychmiastowe przywrócenie porządku publicznego, ale również podczas innych zabezpieczeń imprez masowych oraz przejazdów zorganizowanych grup kibiców.